Písmenká – moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou), Virgovičová

súbor sa skladá zo 6 zošitov s príťažlivým farebným vzhľadom, ktorý uľahčuje orientáciu žiakov i učiteľa • na vnútornej strane obálky nájdu žiaci rady, ako má správne držať pero ľavák a pravák • tretia strana obálky obsahuje prehľad malej a veľkej abecedy v písanej i tlačenej forme • vyvodzovacia strana s novým písmenkom obsahuje motivačnú ilustráciu, ktorá slúži na rozcvičenie zápästia; rozsah nácviku jednotlivých písmen, slabík, slov a viet je overený dlhoročnými pozitívnymi ohlasmi z praxe a vychádza z požiadaviek učebných osnov • nácvik nových písmen sa strieda s utvrdzovaním najmä prostredníctvom zaujímavých tvorivých úloh • slová sa spájajú do viet a zložitejších cvičení, ktoré môže učiteľ diferencovať podľa individuálnych schopností žiakov • voľná strana je vhodná na písanie nácvičných diktátov • formát písaniek: A5 • patrí medzi schválené učebnice, na ktoré je možné využiť príspevok MŠVVaŠ v školskom roku 2021/2022
9,41 €
Viac informácií
Objednávacie číslo 776160
Typ produktu zošity
Farba mix farieb
Formát A5
EAN Kód 9788081206665
Merná jednotka Set
Podobné produkty