Finančná správa

etlacivaetlaciva

 

Tlačivá finančnej správy ako daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, právnickej osoby alebo vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO, tlačivá týkajúce sa príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, účtovné výkazy, daňové priznania k dani z motorových vozidiel, jednotné colné doklady, miestne dane či oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá. V počítači si ich viete vyplniť, priamo v programe eTlačivá exportovať do pdf súboru, vytlačiť u seba alebo odoslať na tlač do vybranej predajne ŠEVT papiernictvo.