Listový papier

Písanie listov rukou sa s nástupom digitálnej komunikácie stalo menej bežným, avšak svojich priaznivcov nestratilo. Rukou napísaný list je osobnejší, vyjadruje viac emócií a citov než elektronický e-mail či správa. Pre adresáta takýto list znamená, že mu bola venovaná osobitá pozornosť. Písanie listov môže byť aj relaxačnou aktivitou, ktorá zmierňuje stres a úzkosť. Vyberte si pekný listový papier a venujte svoj čas niekomu blízkemu. A na Vianoce nezabudnite napísať Ježiškovi.