Zamestnanci a dohodári

Filter

40 položiek

 1. Osobný dotazník
  0,60 €
 2. Evidencia dochádzky, 20 ks
  4,10 €
 3. Absenčná karta, 20 ks
  4,10 €
 4. Kniha príchodov a odchodov
  5,70 €
 5. Výplatné vrecko, 20 ks
  6,70 €
 6. Mzdový list (ručný)
  1,50 €
 7. Pracovná zmluva
  Pracovná zmluva
  0,30 €
  Len v predajniach
 8. Dohoda o pracovnej činnosti
  Dohoda o pracovnej činnosti
  0,30 €
  Len v predajniach
 9. Cestovný príkaz A4
  5,70 €
 10. Cestovný príkaz A4, 20 ks
  3,30 €
 11. Cestovný príkaz A5
  3,70 €
 12. Cestovný príkaz A5, 20 ks
  2,70 €
 13. Dovolenka, samopriepis
  3,70 €
 14. Dovolenka
  2,90 €
 15. Žiadosť o pracovné voľno
  3,20 €
Filter
Page