Pauzovací, obkresľovací, strihový papier

Pauzovací papier, bežne nazývaný „pauzák“, ponúkame vo formátoch A4 a A3 vo forme poznámkového bloku, ale aj ako 100-hárkové balenie. Pre kreatívne deti, ktoré obľubujú obrázky na obkreslenie, odporúčame obkresľovací papier. Je určený na obkresľovanie farbičkami, perami, fixkami či ceruzkami. Pre priaznivcov krajčírskych časopisov, krajčírskych strihov a tvorenia s textilom máme k dispozícii klasický papier na strihy.