Tabelačný papier

Tabelačný papier do ihličkových tlačiarní je dostupný ako jednovrstvový papier určený na tlač dokumentov bez kópie a tiež ako NCR viacvrstvový prepisujúci papier na tlač dokumentov s kópiami.