Obálky s doručenkou

Na zasielanie úradných zásielok sa používajú obálky s doručenkou. V našej ponuke nájdete doručenkové obálky vo všetkých formátoch (B6, C5, C4) a vyhotoveniach s doplnkovými a dispozičnými službami („opakované doručenie na žiadosť odosielateľa“, „nedoposielať“). Máte na výber rôzne veľkosti balenia – od veľkoobchodného krabicového po 10- až 25-kusové balíčky.

Filter

31 položiek

Filter
Page