Pracovné zošity, cvičebnice

Celkovo 1 položiek 12 z 36

 • Veľká cvičebnica „Pre predškolákov“
  príprava pre prváčikov obsahuje 150 aktivít, ktorými si deti precvičia písanie, počítanie, farby a tvary ale aj logické myslenie • v pracovnom zošite veľká cvičebnica pre predškolákov nájdete všetky školské aktivity pekne pohromade • obsahuje viac než 150 zábavných aktivít a 2x stierateľnú tabuľu na precvičovanie písania písmen a číslic nanečisto • pracovný zošit pomocou úloh ako poznávanie farieb, spájanie, dokresľovanie, hľadanie správnej cesty zábavnou formou pripravuje deti na predškolskú výučbu • celý pracovný zošit a metóda výučby bola navrhnutá odborníkmi • rozmery: 297 x 210 mm
  13,90 €
  Rýchle zobrazenie
 • Veľká cvičebnica „Pre prváčikov“
  príprava pre prváčikov obsahuje 150 aktivít, ktorými si deti precvičia písanie, počítanie, farby a tvary ale aj logické myslenie • v pracovnom zošite veľká cvičebnica pre prváčikov nájdete všetky školské aktivity pekne pohromade • obsahuje viac než 150 zábavných aktivít a 2x stierateľnú tabuľu na precvičovanie písania písmen a číslic nanečisto • pracovný zošit pomocou úloh ako poznávanie farieb, spájanie, dokresľovanie, hľadanie správnej cesty zábavnou formou pripravuje deti na školskú výučbu • celý pracovný zošit a metóda výučby bola navrhnutá odborníkmi • rozmery: 297 x 210 mm
  13,90 €
  Rýchle zobrazenie
 • Pre predškolákov „Čísla“
  pomôžte svojmu dieťaťu pripraviť sa na školskú výuku • prostredníctvom tohto bloku zábavných aktivít sa dieťa hravým spôsobom zoznámi s číslami, počítaním a precvičí si logické myslenie. • zábavné aktivity pracovného bloku obsahujú 40 obojstranných stierateľných kartičiek v krabičke so stierateľnou fixkou ( viac ako 80 zábavných aktivít ) • rozmery: 15 x 3,1 x 18,5 cm
  13,90 €
  Rýchle zobrazenie
 • Pre predškolákov „Písmená“
  pomôžte svojmu dieťaťu pripraviť sa na školskú výuku • prostredníctvom tohto bloku zábavných aktivít sa dieťa hravým spôsobom zoznámi s písmenami, abecedou a precvičí si ich spájanie • zábavné aktivity pracovného bloku obsahujú 40 obojstranných stierateľných kartičiek v krabičke so stierateľnou fixkou ( viac ako 80 zábavných aktivít ) • rozmery: 15 x 3,1 x 18,5 cm
  13,90 €
  Rýchle zobrazenie
 • CREO pracovné listy Ševt „Predškoláčik“
  NAPÍŠ • SKONTROLUJ • ZMAŽ • OPRAV • cvičebnica pre predškolákov so 40 stierateľnými pracovnými stranami • s pripravenými cvičeniami a úlohami na rozvoj základných poznatkov z logického myslenia (strany 1 – 10), kreslenia a písania (strany 11 – 26), matematiky (strany 27 – 40) • CREO pracovné listy majú stierateľný povrch, a sú tak jedinečnou pomôckou na opakované písomné precvičovanie • vypĺňajú sa stierateľnými (nepermanentnými) popisovačmi • na kreslenie sa môžu použiť voskové farbičky • podľa potreby sa môžu vyplnené listy ľahko zmazať a použiť znova • väzba: špirálová • pre deti od 4 rokov
  10,90 €
  Rýchle zobrazenie
 • Pracovný zošit Ševt „Budem školák“
  pracovný zošit pre budúcich školákov s úlohami a cvičeniami, ktoré by malo dieťa pred nástupom do školy zvládnuť • táto praktická príručka by mala pomôcť pri príprave dieťaťa na zápis • každá strana obsahuje zadanie úlohy a následne aj vysvetlenie pre rodiča, čo sa danou úlohou sleduje • obsahuje 13 farebných ilustrovaných pracovných listov • formát: A4
  3,30 €
  Rýchle zobrazenie
 • CREO pracovné listy Ševt „Abeceda“
  NAPÍŠ • SKONTROLUJ • ZMAŽ • OPRAV • pracovný zošit „Abeceda“ je pútavou učebnou pomôckou pre všetky deti, ktoré sa učia písať prvé písmená • slúži na precvičovanie písaných a tlačených písmen • vďaka opakovanému písomnému precvičovaniu s využitím pomocných čiar a predpísaným vzorom každého písmena pomôže každému žiakovi získať istotu v peknom pravopise • obsahuje 38 stierateľných farebných ilustrovaných pracovných listov • cieľovou skupinou sú deti od 4 rokov • CREO pracovné listy majú stierateľný povrch, a sú tak jedinečnou pomôckou na opakované písomné precvičovanie • vypĺňajú sa stierateľnými (nepermanentnými) popisovačmi • na kreslenie sa môžu použiť voskové farbičky • podľa potreby môžno vyplnené listy ľahko zmazať a použiť znova • väzba: špirálová
  10,90 €
  Rýchle zobrazenie
 • Pracovný zošit Ševt „Abeceda“
  pracovný zošit „Abeceda“ je pútavou učebnou pomôckou pre všetky deti, ktoré sa učia písať prvé písmená • slúži na precvičovanie písaných a tlačených písmen • vďaka opakovanému písomnému precvičovaniu s využitím pomocných čiar a predpísaným vzorom každého písmena pomôže každému žiakovi získať istotu v peknom pravopise • obsahuje 38 farebných ilustrovaných pracovných listov • cieľovou skupinou sú deti od 4 rokov • formát: A4
  4,50 €
  Rýchle zobrazenie
 • CREO pracovné listy Ševt „Školáčik“
  NAPÍŠ • SKONTROLUJ • ZMAŽ • OPRAV • cvičebnica pre školákov so stierateľnými pracovnými stranami • je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl • obsahuje 38 stierateľných pracovných listov • podľa farieb sú listy delené na predmety: slovenský jazyk a sloh, matematika, prvouka, hudobná výchova, angličtina • v metodických poznámkach k pracovným listom sú praktické návody a odporúčania ako pracovať s CREO cvičebnicou • skvelý materiál na spestrenie vyučovania a zvýšenia motivácie žiakov • CREO pracovné listy majú stierateľný povrch, a sú tak jedinečnou pomôckou na opakované písomné precvičovanie • vypĺňajú sa stierateľnými (nepermanentnými) popisovačmi • na kreslenie sa môžu použiť voskové farbičky • podľa potreby sa môžu vyplnené listy ľahko zmazať a použiť znova • pracovný zošit má schvaľovaciu doložku číslo: 2021/12446:6-A2201, je zaradený do „Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok: 2022/2023
  10,90 €
  Rýchle zobrazenie
 • Pracovný zošit Ševt „Školáčik“
  alternatívou k cvičebnici CREO Školáčik je Školáčik vyhotovený v papierovej verzii • cvičebnica je rovnako určená pre žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl • pracovné listy sú farebným rozlíšením rozdelené na slovenský jazyk, matematiku, prvouku a hudobnú výchovu, obsah vyplýva zo vzdelávacieho štandardu • ako bonus je pridaný anglický jazyk • žiaci majú v pracovných listoch predtlačené tvary, riadky či tabuľky, ktoré majú k dispozícii na precvičenie učiva pod vedením pedagóga, čím napĺňajú vzdelávací obsah • cvičebnica je A4 formátu a vrátane obálky obsahuje 22 listov (44 strán) • zošit má číslo schvaľovacej doložky 2022/12105:7-A2201 a je zaradený do „Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok: 2022/2023
  5,50 €
  Rýchle zobrazenie
 • Pracovný zošit Ševt „Precvičovanie slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník ZŠ“
  pracovný zošit na precvičovanie gramatického učiva zabezpečuje primeranými a pestrými cvičeniami dôkladné a systematické precvičenie a utvrdenie pravopisných a jazykových javov • prináša veľa cvičení na doplňovanie hlások a slabík do slov, doplňovanie slov do viet, obsahuje aj zábavné úlohy, pri ktorých musíte rozmotať slová, vytvoriť nové slová, vyriešiť doplňovačku, zahrať sa s dominom a pod. • pracovné listy obsahujú kapitoly Hláskoslovie a Tvaroslovie • kapitola Hláskoslovie obsahuje 11 tém a Tvaroslovie 8 tém • každá téma je zameraná na jeden pravopisný alebo jazykový jav • pracovný zošit má odporúčaciu doložku 2021/8448:8-A2201 a je zaradený do „Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytuje školám finančné prostriedky • formát: A4 • 66 strán
  4,90 €
  Rýchle zobrazenie
 • CREO Ševt „Pracovné listy na precvičovanie slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník“
  NAPÍŠ • SKONTROLUJ • ZMAŽ • OPRAV • cvičebnica na precvičovanie gramatického učiva zabezpečuje primeranými a pestrými cvičeniami dôkladné a systematické precvičenie a utvrdenie pravopisných a jazykových javov • cvičebnica – Creo Pracovné listy prináša veľa cvičení na doplňovanie hlások a slabík do slov, doplňovanie slov do viet, obsahuje aj zábavné úlohy, pri ktorých musíte rozmotať slová, vytvoriť nové slová, vyriešiť doplňovačku, zahrať sa s dominom a pod. • pri Creo Pracovných listoch sa nebudete nudiť, ale najmä – nebudete počítať, ako veľa chýb ste urobili, ale budete počítať, ako málo ráz ste sa pomýlili – a ešte to môžete aj hneď napraviť, pretože prínosom cvičebnice Creo Pracovné listy, do ktorých žiaci píšu fixkou, je možnosť skontrolovať si správnosť riešení na konci cvičebnice a v prípade chýb je možné zotrieť pôvodné riešenie a znova sa k cvičeniu vrátiť • pracovné listy obsahujú kapitolu Hláskoslovie a Tvaroslovie • kapitola Hláskoslovie obsahuje 16 tém a Tvaroslovie 8 tém • každá téma je zameraná na jeden pravopisný alebo jazykový jav • pracovné listy majú schvaľovaciu doložku číslo: 2022/12586:7-A2201 a sú zaradené do „Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytuje školám finančné prostriedky • formát: A4 • 38 stierateľných strán • väzba: špirálová

  Bežná cena: 10,90 €

  Special Price 7,70 €

  Rýchle zobrazenie
Strana:
 1. 1
 2. 2
 3. 3