Pracovný zošit Ševt „Angličtina“

originálna učebná pomôcka angličtiny pre žiakov 3. až 5. ročníka ZŠ • obsahuje 51 pracovných listov, pomocou ktorých si žiaci môžu upevňovať a aktívne používať naučené slová, frázy a gramatické javy • učitelia môžu pracovné listy používať pri precvičovaní učiva priamo na hodine, napríklad premietaním prostredníctvom vizualizéra na bielu tabuľu • cvičebnica je vhodná aj na domáce precvičovanie • pracovný zošit má odporúčaciu doložku 2021/15851:6-A2201 a je zaradený do „Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok: 2023/2024 • bonus: nahovorený text celej učebnice – vzorová výslovnosť angličtiny • QR kód na stiahnutie nahovoreného textu je na obálke učebnice
6,50 €
Viac informácií
Objednávacie číslo 758620
Typ produktu výuka angličtiny
Formát A4
EAN Kód 8585008992547
Merná jednotka Ks
Podobné produkty