Školské kartičky, záložky do knihy

Učebné pomôcky, ako sú školské kartičky s prehľadnou tabuľkou gramatiky slovenského jazyka, anglického jazyka, tabuľky matematiky či periodická tabuľka prvkov, sú ideálnymi pomôckami pre žiakov ZŠ a SŠ. V našej ponuke nechýbajú ani praktické záložky do knihy určené nielen pre 1. ročník, ktoré zároveň poslúžia ako učebné pomôcky. Vybrať si môžete zo záložiek, ako vybrané slová, premeny jednotiek, molová a durová stupnica. Výbornými pomôckami sú aj nálepky ŠEVT NANO print vybrané slová a premeny jednotiek, ako aj periodická tabuľka prvkov, vytlačené na špeciálnej znovupoužiteľnej samolepke, ktorá drží na hladkých povrchoch, ako stena, dvere, nábytok, tabuľa, okno, sklo či laminát. Pri premiestňovaní nemusíte mať obavy z poškodenia povrchu alebo samotnej nálepky. Žiadne nepríjemné zvyšky, ako napríklad po lepiacej páske, na povrchu nezostanú.

Filter

27 položiek

  1. Periodická sústava prvkov
  2. Najpoužívanejšie anglické vety, výrazy a slovíčka – učebná pomôcka Ševt s audionahrávkou výslovnosti, A4
  3. Najpoužívanejšie nemecké slová, vety a výrazy, silné a nepravidelné slovesá – učebná pomôcka Ševt, s audionahrávkou výslovnosti, A4
  4. Najpoužívanejšie slová, vety a výrazy v ruštine – učebná pomôcka Ševt s audionahrávkou výslovnosti, A4
Filter
Page