Pracovný zošit Ševt „Precvičovanie slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník ZŠ“

pracovný zošit na precvičovanie gramatického učiva zabezpečuje primeranými a pestrými cvičeniami dôkladné a systematické precvičenie a utvrdenie pravopisných a jazykových javov • prináša veľa cvičení na doplňovanie hlások a slabík do slov, doplňovanie slov do viet, obsahuje aj zábavné úlohy, pri ktorých musíte rozmotať slová, vytvoriť nové slová, vyriešiť doplňovačku, zahrať sa s dominom a pod. • pracovné listy obsahujú kapitoly Hláskoslovie a Tvaroslovie • kapitola Hláskoslovie obsahuje 11 tém a Tvaroslovie 8 tém • každá téma je zameraná na jeden pravopisný alebo jazykový jav • pracovný zošit má odporúčaciu doložku 2021/8448:8-A2201 a je zaradený do „Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytuje školám finančné prostriedky • formát: A4 • 66 strán
5,50 €
Viac informácií
Objednávacie číslo 758622A
Typ produktu zošity
Formát A4
EAN Kód 8585008994916
Merná jednotka Ks
Podobné produkty