Pečiatky s vlastným textom

Samoskladacie pečiatky alebo pečiatky na vlastné zostavenie textu v sebe spájajú prednosti samonamáčacích pečiatok s možnosťou vytvorenia a vysádzania vlastného textu. Oceníte ich všade tam, kde potrebujete personalizovať a prispôsobiť textové informácie konkrétnym potrebám. Či už to bude v obchodnom alebo administratívnom prostredí, na vytvorenie loga, kontaktných údajov, mien zamestnancov či názvov oddelení, alebo na kreatívne či osobné použitie. Text sa nastavuje pomocou pinzety a možno ho kedykoľvek zmeniť. Medzi znakmi sa nachádzajú aj rôzne symboly a piktogramy. Pečiatky s vlastným textom sú dostupné aj ako mobilné vreckové pečiatky a pečiatky na textil s vodoodolným textilným atramentom.