Vzdelávacie nálepky

Výborné učebné pomôcky nájdete aj vo forme praktických ŠEVT nálepiek. Pri výuke cudzieho jazyka budú školákom nápomocné najbežnejšie vety, výrazy, slovíčka či nepravidelné slovesá, ktoré ponúkame vo forme opakovane použiteľnej nálepky v anglickom a nemeckom jazyku. Tieto opakovane použiteľné nálepky ŠEVT NANO print obsahujú QR kód, pomocou ktorého si môžete stiahnuť audio – správnu výslovnosť viet a výrazov. Nálepka je vhodná na stenu, stôl alebo akýkoľvek iný hladký povrch. Praktickými učebnými pomôckami na špeciálnych premiestniteľných a znovupoužiteľných samolepkách sú aj vybrané slová, premeny jednotiek či periodická tabuľka prvkov.

Nástenné mapy Slovenska sú dostupné vo forme premiestniteľnej nálepky ŠEVT NANO print a premiestniteľnej magnetickej fólie ŠEVT. Mapy ŠEVT NANO print sú vytlačené na špeciálnej premiestniteľnej a znovupoužiteľnej samolepke, ktorá drží na hladkých povrchoch, ako stena, dvere, nábytok, tabuľa, okno, sklo či laminát. Pri premiestňovaní nemusíte mať obavy z poškodenia povrchu alebo samotnej nálepky. Žiadne nepríjemné zvyšky, ako napríklad po lepiacej páske, na povrchu nezostanú. Mapa Slovenska na ŠEVT MAGNET fólii sa môže aplikovať na magnetické povrchy, napríklad na magnetickú tabuľu v škole. Je možné ju zrolovať, ľahko prenášať a úspornejšie odkladať. Mapa tak skvele nahrádza mapy, ktoré sa pripevňujú vŕtaním do stien alebo použitím klincov. V našej ponuke nájdete geografickú mapu Slovenska, ktorú je možné skvele uplatniť pri vyučovaní v školách. Poslúži ako vlastivedná mapa, v matematike na prepočet vzdialeností, v prírodovede na pozorovanie okolia, farieb, tvarov a veľkostí. Ponúkame aj mapu zaujímavostí, pamiatok a hradov Slovenska.

Filter

18 položiek