CREO pracovné listy Ševt „Matematika pre 6. a 7. ročník“ + 2 ks popisovačov so stierkou

NAPÍŠ • SKONTROLUJ • ZMAŽ • OPRAV • originálna učebná pomôcka s pracovnými listami na stierateľných CREO papieroch, na ktoré možno opakovane písať • je určená pre žiakov a učiteľov matematiky na druhom stupni základných škôl a môže sa využiť aj pre prvé ročníky matematických gymnázií • umožňuje precvičovať a zdokonaľovať si matematické zručnosti, zautomatizovať si numerické počítanie s prirodzenými a desatinnými číslami, naučiť sa pracovať s geometrickými úlohami • set obsahuje aj 2 popisovače so stierkou • cvičebnica je nielen originálnou učebnou pomôckou, ale vďaka viacnásobnému používaniu sa zároveň šetrí životné prostredie • CREO Matematika pre 6. a 7. ročník ZŠ má odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (číslo doložky: 2016-10749/25132:8-100C) pre materiálny didaktický prostriedok a pracovné listy zaraďuje do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre základné školy Viac informácii >
Bežná cena 18,50 € Znížená cena 12,90 €
Cvičebnica je vypracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 6. a 7. ročník základných škôl. Úlohy a cvičenia sú vhodne zaradené, nadväzujú na doterajšie poznatky a skúsenosti, ktoré žiaci získavali v predchádzajúcich ročníkoch či v bežnom živote. Je použitá odborná terminológia, didaktické postupy a algoritmy. Úlohy sú rozmanité, doplnené sú tabuľkami a grafmi z bežného života. V závere každej kapitoly je súhrnné cvičenie na zopakovanie učiva a písomná práca, vďaka ktorej si môže učiteľ preveriť vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci nadobudli. Na konci zbierky sú uvedené výsledky príkladov, ktoré umožnia žiakom, učiteľovi aj rodičom efektívnu kontrolu zadaných úloh. Pracovný zošit prispeje k utvrdeniu si získaných poznatkov z matematiky, rozvinie matematické kompetencie, finančnú gramotnosť a pripraví žiakov na riešenie matematických situácií v reálnom živote.
Viac informácií
Objednávacie číslo 758601
Typ produktu creo výuka
EAN Kód 8585008975052
Merná jednotka Set
Podobné produkty