Byť ľavákom dnes nie je už žiadny problém

Hádam nikomu netreba špeciálne vysvetľovať, že ľavák je osoba, ktorá má ľavú ruku obratnejšiu než pravú, teda celkom opačne, ako je obvyklé u väčšiny populácie.

Preto pri manipulácii s predmetmi a rôznych činnostiach používa prednostne ľavú ruku. Ľavou rukou sa taktiež naučí písať ľahšie než pravou. Štatistiky hovoria, že v našej spoločnosti je približne 10 % ľavákov a prevažnú časť vraj tvoria muži. Dnes je už potvrdené, že ľavorukosť máme zapísanú v génoch, teda ak sú obaja rodičia ľaváci, pravdepodobnosť, že ľavákom bude aj dieťa, je až 26 %.

 

Kto alebo čo za to môže

V minulosti sa ľaváctvo považovalo za výrazný sociálny hendikep, dokonca si mnohí mysleli, že je to choroba. Deťom uväzovali ľavú ruku za chrbát, trestami a násilným spôsobom sa ich snažili preorientovať na pravákov. Obdobie týchto praktík je však, našťastie, dávno preč. Už vieme, že za ľaváctvo je zodpovedná dominancia pravej časti mozgu, ktorá má na starosti umelecké a vizuálne myslenie, priestorové videnie, predstavivosť, kreativitu alebo nadpriemerné rečové schopnosti. Preto sú ľaváci citliví a kreatívni a často dominujú v umelecky zameraných oblastiach. Ľavá mozgová hemisféra sa zas orientuje na matematické schopnosti, logiku, vedecké myslenie alebo písanie, čo je u ľavákov slabšia stránka.

Kedy sa u detí prejaví ľavorukosť

V prvých mesiacoch a rokoch života dieťa striedavo používa obidve ruky. Stáva sa, že raz uchopí hračku alebo lyžičku pravou, inokedy zase ľavou rukou. Táto nevyhranenosť sa končí okolo štvrtého roku života.

Ľavorukosť sa zreteľne prejavuje v 5 – 7 rokoch a definitívne ustaľuje v 10 – 11 rokoch. Je dôležité, aby si rodičia všímali, ktorú ruku dieťa viac používa pri manipulácii s predmetmi, pri jedle, hre či kreslení. Táto skutočnosť by mala byť podchytená už v predškolskom veku, pretože nejednoznačná dominancia jednej ruky môže byť dokonca dôvodom na odklad školskej dochádzky. Ak je takéto dieťa príliš skoro zaradené do školského procesu, hrozia mu problémy s písaním, poruchy učenia a následné psychické problémy.

Prečo sú pomôcky pre ľavákov iné

Klasické pomôcky na detské písanie, kreslenie, rysovanie či strihanie, ktoré sú určené pravákom, nie sú pre ľavákov tým najšťastnejším riešením. Ich opačné tvarovanie spôsobuje nevhodné držanie, následne krivenie ruky a chrbtice a môže vyvolať zdravotné problémy. Preto by rodičia mali dbať na to, aby deti na vykonávanie týchto činností začali čo najskôr používať vhodné pomôcky. Obzvlášť sa to týka pracovných pomôcok do školy. Našťastie, výrobcovia pri navrhovaní školských produktov myslia na špecifiká používania ľavej ruky a už nie je problém takéto výrobky kúpiť. Poďme sa bližšie pozrieť, čím presne sa od tých praváckych odlišujú.

Farbičky a ceruzky

Práve farbičky sú predmetom, s ktorým sa deti stretávajú už v ranom detstve, potom ich sprevádzajú v škôlke a v škole patria k povinnej výbave každého peračníka. Preto im treba venovať patričnú pozornosť. Sú prvým nástrojom, na ktorom sa deti učia správny úchop. Je veľmi vhodné vyberať farbičky a ceruzky, ktoré majú trojhranný tvar a špeciálne nekĺzavé výrezy, ktoré podporujú uvoľnené držanie a hravou formou vytvárajú správne návyky. Pre ľavákov sú tieto výrezy navrhnuté tak, aby presne sadli do ľavej detskej rúčky.

Pero

Kým pravák pri písaní perom kĺže po papieri, ľavák ním tlačí, čím hrot plniaceho pera roztláča. Preto je hrot ľaváckeho plniaceho pera spevnený tak, aby k jeho roztlačeniu nedošlo. Dôležité je aj to, aby sa pre ľavákov volili také písacie potreby, ktoré sa nerozmazávajú, pretože sa rukou posúvajú po už napísanom texte. V tomto smere je tou správnou voľbou inovatívne pero, ktoré je kombináciou plniaceho pera a rollera, takže zabezpečí čisté písanie bez machúľ. S každou novou náplňou je vymenený aj hrot, a tak je predĺžená životnosť samotného pera. Ergonomický tvar a pogumované miesto úchopu prispievajú k tomu, aby sa deťom pero pohodlne držalo a sadlo do tej správnej ruky.

Strúhadlo

Nôž v strúhadle pre ľavákov je umiestnený na opačnej strane, aby dieťa mohlo strúhať ceruzku alebo farbičku ľavou rukou, smerom doľava. Tvar a inovatívne priehlbiny na niektorých strúhadlách sú prispôsobené držaniu v opačnej, teda pravej ruke.


Pravítko

Pri rysovaní ťahá ľavák čiaru sprava doľava, preto je ľavácke pravítko číslované z pravej strany. Ak má na prácu k dispozícii iba pravácke pravítko, musí použiť stupnicu opačne, teda od 10, 9, 8 atď., a potrebný rozmer si odpočítať. Takže voľbou vhodnej pomôcky mu rysovanie výrazne uľahčíme.

Nožnice

Nože nožníc sú vsadené opačne, a tak ľavák vidí, čo strihá. Nepotrebuje strihanie prerušovať, aby skontroloval, či strihá správne. Rukoväť nožníc je tiež špeciálne vytvarovaná a prispôsobená použitiu v ľavej ruke.

Zaujímavosť na záver

Myslíte si, že ľaváci sú ľaví? Práve naopak. Zistilo sa, že mnohé slávne osobnosti, ktoré sa svojím pôsobením zapísali do histórie, boli ľaváci. Patria k nim napríklad Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Mark Twain, Charles Dickens, Winston Churchill, Napoleon, Ludwik van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart a mnoho ďalších. Možno práve vlastnosti ľavákov, ako už spomínaná tvorivosť, kreativita a rečové danosti, vyniesli týchto ľudí na výslnie. A musíte uznať, že zvládať pravoruký svet vôbec nejde ľavou zadnou...

Spomenuté produkty v článku nájdete v predajniach Ševt papiernictvo alebo na eshope www.sevt.sk.