Učebné pomôcky

Učebné a didaktické pomôcky na hodiny slovenského jazyka, geografie či matematiky sú vhodné nielen na vyučovanie v škole, ale aj na ľahšie učenie sa doma. Ponúkame geografické alebo vlastivedné mapy Slovenska v rôznych veľkostiach. Mapy u nás nájdete v špeciálnej forme premiestniteľných, znovupoužiteľných (repozičných) samolepiek a tiež vo forme premiestniteľnej magnetickej fólie, ktorú je možné aplikovať na magnetické povrchy (napríklad na tabule v škole) a potom jednoducho zrolovať a preniesť. Ponúkame aj pracovné zošity a cvičebnice pre predškolákov a prvákov, ako aj cvičebnice na výuku jazyka či matematiky pre starších žiakov. Ideálnou pomôckou pre školákov sú aj školské kartičky na rôzne vyučovacie predmety a tiež záložky do knihy s praktickým didaktickým materiálom. Pre prvákov máme v ponuke drevené počítadlo a detské hodiny na učenie sa času. Obľúbenou pomôckou pre školákov je školský kalendár, ako aj školské či pedagogické diáre na lepšiu organizáciu školského roka.

Filter

216 položiek