telefón: 051/29 03 760, 0915 853 341
email: po_eperia@sevt.sk
Pondelok - Piatok: 9:00 - 21:00
Sobota - Nedeľa: 9:00 - 21:00