Obojstranná mapa Slovenska, geografická a administratívna, laminovaná, A3

praktická mapa Slovenskej republiky s územnosprávnym aj geografickým členením • ideálna aj ako didaktická pomôcka pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy v rámci vzdelávacieho odboru geografia • obsah pomáha podrobnejšie poznávať našu vlasť • pomocou tejto mapy budeme vedieť charakterizovať geografickú polohu a rozlohu SR aj v kontexte strednej Európy, orientovať sa v prírodných podmienkach SR, popísať jej povrch a členenie, ako aj administratívne členenie • mierka: 1 : 1 100 000 • materiál: lamino • rozmery: 422 x 297 mm
2,80 €
Viac informácií
Objednávacie číslo 770270
Typ produktu učebné pomôcky
EAN Kód 8586010033020
Merná jednotka Ks
Podobné produkty