Kontaktujte nás

Centrála Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív, a. s.,
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa

ŠEVT a.s. (Myhive Tower 1)
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 31331131
IČ DPH: SK2020295860
DIČ: 2020295860
Číslo účtu: SK5811110000001025996005
BIC: UNCRSKBX

Napíšte nám