Žiacka knižka

Súťaž

V školskom roku 2019/2020 vyhlasuje spoločnosť ŠEVT a. s. 20. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Grafický návrh obálky žiackej knižky.

Žiaci si môžu vybrať z troch tém:

 1. Letné olympijské hry 2020, favorizovaný šport, ktorý mám rád,
 2. Moja obľúbená ľudová pieseň,
 3. alebo si zvolia inú tému podľa vlastného výberu.

Tak ako aj v predchádzajúcich ročníkoch majú šancu vyhrať tiež talentovaní žiaci zo základných škôl a základných umeleckých škôl, ktorých kresby sú originálne a pekné, avšak svojím grafickým spracovaním sú vhodné skôr na obálku zošita ako žiackej knižky. Dva víťazné návrhy môžu byť preto použité na tlač obálky zošitov predávaných v celej našej predajnej sieti s uvedením mena žiaka a školy na zadnej strane zošita.

Záverečné vyhodnotenie: zo všetkých výkresov vyberie odborná komisia 10 najlepších návrhov na obálku žiackej knižky a 10 návrhov na obálku zošita, ktoré postúpia do finále.

Všetci 20-ti finalisti budú odmenení darčekom od spoločnosti ŠEVT a. s. Z nich dvaja víťazi dostanú zaujímavé ceny a školy víťazov získajú kancelárske potreby v hodnote 300 €.

Propozície súťaže

 • Grafický návrh treba kresliť na výkres formátu A4. Výkres nerozdeľujte čiarou ani ho neprekladajte na polovicu.
 • Našimi grafikmi bude rozdelený na dve časti A5, pričom pravá strana výkresu vytvorí vrchnú obálku a ľavá strana zadnú obálku žiackej knižky.
 • V prípade, že návrh bude orientovaný na výšku, po zmenšení sa vloží na vrchnú obálku, prípadne sa zopakuje na zadnej strane žiackej knižky.
  Sevt Ziacka Knizka A4 A5
 • Ručná kresliaca technika môže byť rôzna, ale odporúčame používať sýte farby.
 • Kresba nesmie byť kopírovaná cez sklo, nesmie tiež obsahovať žiadny text.
 • Musí ísť o pôvodnú originálnu prácu, nie kopírovanie motívov z rozprávok, seriálov apod.
 • Prosíme nekresliť návrhy na počítači.

Postup

 • 1. kolo súťaže prebehne na školách
 • Škola z kresieb žiakov vyberie 3 najlepšie návrhy, ktoré na zadnej strane označí:
  1. INICIÁLAMI ŽIAKA
  2. PORADOVÝM ČÍSLOM
  3. NÁZVOM a adresou ŠKOLY (napríklad: P.B. výkres číslo 1, ZŠ Rovná ulica č.6, 800 00 Štrba)
 • Vybrané 3 najlepšie návrhy zašle škola na adresu organizátora súťaže najneskôr do 30. marca 2020.
 • Ak škola zašle viac ako 3 návrhy, nebudú návrhy tejto školy zaradené do súťaže

Adresa organizátora, na ktorú treba zaslať grafický návrh: ŠEVT a. s., Polus Tower 1, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,, Označenie „Súťaž

Vyhodnotenie

 • Škola zabezpečí súhlas zákonného zástupcu žiaka, aby mohli byť víťazné návrhy v školskom kole školou poslané do celoslovenskej súťaže. Súťaž je organizovaná spoločnosťou Ševt a. s., za účelom ich vyhodnotenia a použitia víťazných návrhov na obálku žiackej knižky alebo zošita.
 • Organizátor súťaže po vyhodnotení návrhov a zostavení poradia bude kontaktovať školy, z ktorých boli zaslané návrhy a ktoré sa stali 20 finalistami.
 • Na tieto školy spoločnosť ŠEVT, a. s. zašle darčeky pre finalistov, pričom odovzdanie darčekov konkrétnym autorom kresieb zabezpečí škola.
 • Spoločnosť ŠEVT, a. s. taktiež zašle kancelárske potreby v hodnote 300 EUR na adresu škôl, z ktorých boli zaslané 2 víťazné návrhy.
 • Nakoľko pri tlači obalu žiackej knižky je na zadnej strane uvedené meno a priezvisko autora kresby a názov školy ktorú žiak navštevuje, bude potrebné aby školy, z ktorých sú 20 finalisti, so zákonnými zástupcami zabezpečili:
  1. súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane zverejnenia osobných údajov autora víťazného návrhu na zadnej strane obalu žiackej knižky respektíve zošita.
  2. dohodu o vysporiadaní autorských práv s tým, že ŠEVT a. s. môže grafický návrh na obálku žiackej knižky, alebo zošita použiť bez obmedzenia. (Vypracovaný návrh Licenčnej zmluvy zašle spoločnosť ŠEVT, a. s. na adresu škôl, z ktorých boli zaslané víťazné kresby finalistov.)
 • Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať prostredníctvom súdu.
 • Neposkytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov a neuzavretie dohody o vysporiadaní autorských práv je dôvodom na vyradenie návrhu zo súťaže. V takomto prípade Organizátor súťaže určí spomedzi finalistov iného víťaza.
 • Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži.

Pozrite si výsledky predchádzajúcich ročníkov

 • feb132007

  7. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • feb202006

  6. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • jan312005

  5. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • feb112004

  4. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • jan282003

  3. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • feb022002

  2. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac