19. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

Výkresy žiakov hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov Ševt a.s., a žiakmi z vybratej bratislavskej základnej školy.

Víťazné motívy budú na obálkach žiackych knižiek a na obálkach zošitov v školskom roku 2020/2021.

Ocenenia získajú školy žiakov prvých miest. Ďalší 18 finalisti dostanú darčekové poukážky na nákup v predajnej sieti Ševt a.s., podľa vlastného výberu.

Víťazné práce

Víťazný návrh na obálku žiackej knižky:
Patrícia Prôčková, 9. ročník
ZŠ Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur

Druhý víťazný návrh:
Enny Bridišová, 4. ročník
Základná škola, Klasov 20, 951 53 Klasov

Víťazný návrh na obálku zošita:
Simona Kukurdíková, 6. ročník
ZŠ M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca

Druhý víťazný návrh:
Kristína Ščurová, 9. ročník
ZŠ J. Švermu 6, 071 01 Michalovce

Víťazom gratulujeme. Na obálke žiackej knižky a zošita pre školský rok 2020/2021 bude uvedené ich meno a škola, z ktorej pochádzajú.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a ich šikovným žiakom za účasť a tešíme sa, že sa zapojíte aj do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Galéria víťazných prác

Galéria finalistov