Výkresy žiakov hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov Ševt a.s., a žiakmi z vybratej bratislavskej základnej školy.
Víťazné motívy budú na obálkach žiackych knižiek a na obálkach zošitov v školskom roku 2019/2020.
Ocenenia získajú školy žiakov prvých miest. Ďalší 18 finalisti dostanú tiež pekný darček.

Víťazné práce

Víťazný návrh na obálku žiackej knižky: Žofia Koppová, 8. ročník ZŠ s MŠ H. Gavloviča, Školská 369, 018 52 Pruské

Druhý víťazný návrh: Tran Anh Dung Filip, 8. ročník Základná škola s MŠ, Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Víťazný návrh na obálku zošita: Nina Stieranková, 6. ročník ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa

Druhý víťazný návrh: Kristína Hlaváčová, 8. ročník ZŠ s MŠ G. Gavloviča, Školská 369, 018 52 Pruské

Víťazom gratulujeme. Na obálke žiackej knižky a zošita pre školský rok 2019/2020 bude uvedené ich meno a škola, z ktorej pochádzajú.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a ich šikovným žiakom za účasť a tešíme sa, že sa zapojíte aj do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Galéria víťazných prác

Galéria finalistov