Výkresy žiakov hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov Ševt a.s.

Víťazné práce

Víťazný návrh vybraný odbornou komisiou - Viktória Gabošová, 6. ročník, ZŠ Vysoká nad Kysucou.

Víťazný návrh vybraný žiakmi 1. – 9. ročníka ZŠ - Eva Jazmína Tomečková, 9. ročník, ZŠ Holíč.

Víťazom gratulujeme. Na obálke žiackej knižky pre školský rok 2017/2018 bude uvedené ich meno a škola, z ktorej pochádzajú.

Druhé miesto získal návrh, ktorý tiež pôjde do ponuky na výber obálky - Margaréta Macková, 5. ročník, ZUŠ 1.mája 412/1, Rajec.

Tretí víťazný návrh takisto pôjde do ponuky na výber obálky - Katarína Zambová, 9. ročník, ZUŠ sv. Cecílie, Kollárova 17, Sečovce.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a ich šikovným žiakom za účasť a tešíme sa, že sa zapojíte aj do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Galéria víťazných prác

Galéria finalistov