Výkresy žiakov hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov Ševt a.s.

Víťazné práce

Víťazný návrh vybraný odbornou komisiou - Mária Kožuškaničová, 9. ročník, ZŠ s MŠ Ubľa 120, Ubľa.

Víťazný návrh vybraný žiakmi 2. – 9. ročníka ZŠ - Ivan Hoang, 9. ročník, ZŠ Mierové námestie 255/28, Handlová.

Víťazom gratulujeme. Na obálke žiackej knižky pre školský rok 2017/2018 bude uvedené ich meno a škola, z ktorej pochádzajú.

Druhé miesto získal návrh, ktorý tiež pôjde do ponuky na výber obálky - Lea Vojtková, 5. ročník, Súkromná ZUŠ ul. SNP 145/9, Svit.

Tretí víťazný návrh takisto pôjde do ponuky na výber obálky - Klaudia Szerzödiová, 7. ročník, ZŠ Hlavná 638, Veľký Cetín.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a ich šikovným žiakom za účasť a tešíme sa, že sa zapojíte aj do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Galéria víťazných prác

Galéria finalistov