15. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

8. januára 2015

15. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie
8. januára 2015 root

Výkresy žiakov hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov Ševt a.s.

Víťazné práce

Víťazný návrh vybraný odbornou komisiou – Viktória Vysoká, 9. ročník, ZŠ Záplotie 414, Rajecká Lesná.

Víťazný návrh vybraný žiakmi 2. – 9. ročníka ZŠ – Andrea Pristyáková, 6. ročník, Jur nad Hronom 284, Jur nad Hronom.

Víťazom gratulujeme. Na obálke žiackej knižky pre školský rok 2016/2017 bude uvedené ich meno a škola, z ktorej pochádzajú.

Druhé miesto získal návrh, ktorý tiež pôjde do ponuky na výber obálky – Andrea Szökeová, 8. ročník, ZUŠ Budovateľská 17, Hanušovce nad Topľou.

Tretí víťazný návrh takisto pôjde do ponuky na výber obálky – Ráchel Kuťková, 8. ročník, ZUŠ Poštová 809, Púchov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a ich šikovným žiakom za účasť a tešíme sa, že sa zapojíte aj do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Galéria víťazných prác

Galéria finalistov