Výkresy žiakov hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov Ševt a.s.

Víťazné práce

Víťazný návrh vybraný odbornou komisiou - Olívia Kleinová, 7. ročník, Bratislava.

Víťazný návrh vybraný žiakmi 2. – 9. ročníka ZŠ - Michal Gút, 8. ročník, Očová.

Víťazom gratulujeme. Na obálke žiackej knižky pre školský rok 2015/2016 bude uvedené ich meno a škola, z ktorej pochádzajú.

Druhé miesto získal návrh, ktorý tiež pôjde do ponuky na výber obálky - Alexandra Hrebeňová, ZŠ Rohožník.

Tretí víťazný návrh takisto pôjde do ponuky na výber obálky - Ružena Zajacová, 9. ročník, ZŠ E. A. Cernana – Ústredie, Vysoká nad Kysucou.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a ich šikovným žiakom za účasť a tešíme sa, že sa zapojíte aj do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Galéria víťazných prác

Galéria finalistov