Žiacka knižka

Súťaž

V školskom roku 2017/2018 vyhlasuje spoločnosť ŠEVT a. s. 18. ročník súťaže

„Grafický návrh obálky žiackej knižky“.

Žiaci si môžu vybrať z dvoch tém: krásy Slovenska, dopravný prostriedok budúcnosti, alebo si zvolia ľubovoľnú tému.

Nové: v tomto ročníku súťaže majú šancu vyhrať aj žiaci, ktorých kresby sú originálne a pekné, avšak svojím grafickým spracovaním sú vhodné skôr na obálku zošita ako žiackej knižky. Dva víťazné návrhy budú preto použité na tlač obálky zošitov s uvedením mena žiaka a školy na zadnej strane.

Vyhodnotenie: zo všetkých výkresov vyberie odborná komisia 10 najlepších návrhov na obálku žiackej knižky a 10 návrhov na obálku zošita, ktoré postúpia do finále. Z nich vyjdú dvaja víťazi a dvaja sa umiestnia na druhom mieste.

 1. Jedno poradie zostavia žiaci základnej školy.
 2. Druhé poradie zostaví komisia zložená zo zástupcov ŠEVT –u.

Všetci 20-ti finalisti budú odmenení darčekom od spoločnosti ŠEVT a. s. Dvaja víťazi dostanú zaujímavé darčeky a školy víťazov získajú kancelárske potreby v hodnote 300 €.

Propozície súťaže

 • Grafický návrh treba kresliť na výkres formátu A4. Výkres nerozdeľujte čiarou ani ho neprekladajte na polovicu.
 • Našimi grafikmi bude rozdelený na dve časti A5, pričom pravá strana výkresu vytvorí vrchnú obálku a ľavá strana zadnú obálku žiackej knižky.
 • Na zadnú stranu výkresu treba čitateľne napísať celé meno, triedu a školu, ktorú žiak navštevuje.
 • Ručná kresliaca technika môže byť rôzna, ale odporúčame používať sýte farby.
 • Kresba nesmie byť kopírovaná cez sklo.
 • Nesmie tiež obsahovať žiadny text.
 • Musí ísť o pôvodnú originálnu prácu, nie kopírovanie motívov z rozprávok, seriálov apod.
 • Na zadnú stranu výkresu napíšte čitateľne celé meno, triedu a školu, ktorú žiak navštevuje.

Ak sa chcete súťaže zúčastniť, do 30. marca 2018 nám, prosím, zašlite maximálne 3 najlepšie návrhy z vašej školy. Po tomto termíne už bude prebiehať vyhodnocovanie prác.

Adresa, na ktorú treba zaslať grafický návrh: ŠEVT a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Doplňujúca informácia

 • Zaslaním grafického návrhu do súťaže  „Grafický návrh obálky žiackej knižky“ vyjadrujete svoj súhlas s tým, že ŠEVT a.s. môže Váš grafický návrh na obálku žiackej knižky, alebo zošita použiť bez obmedzenia. V prípade potreby upraví obrázok podľa toho, ako to bude pre daný účel vyhovovať.
 • Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať prostredníctvom súdu.
 • Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré poskytnete kvôli účasti v tejto súťaži budú použité výhradne len v súvislosti s touto súťažou, na čo dávate zaslaním svojich grafických návrhov súhlas.

Pozrite si výsledky predchádzajúcich ročníkov

 • máj092017

  17. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • apr102016

  16. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • apr082015

  15. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • okt072014

  14. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac