Žiacka knižka

Súťaž

V školskom roku 2019/2020 vyhlasuje spoločnosť ŠEVT a. s. 20. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Grafický návrh obálky žiackej knižky.

Odkladáme vyhodnotenie súťaže do 30.3.2021.

Tí, ktorí nemali možnosť poslať výkresy svojich žiakov, môžu tak ešte urobiť a zapojiť sa do súťaže.

Žiaci si môžu vybrať z troch tém:

 1. Letné olympijské hry 2020, favorizovaný šport, ktorý mám rád,
 2. Moja obľúbená ľudová pieseň,
 3. alebo si zvolia inú tému podľa vlastného výberu.

Tak ako aj v predchádzajúcich ročníkoch majú šancu vyhrať tiež talentovaní žiaci zo základných škôl a základných umeleckých škôl, ktorých kresby sú originálne a pekné, avšak svojím grafickým spracovaním sú vhodné skôr na obálku zošita ako žiackej knižky. Dva víťazné návrhy môžu byť preto použité na tlač obálky zošitov predávaných v celej našej predajnej sieti s uvedením mena žiaka a školy na zadnej strane zošita.

Záverečné vyhodnotenie: zo všetkých výkresov vyberie odborná komisia 10 najlepších návrhov na obálku žiackej knižky a 10 návrhov na obálku zošita, ktoré postúpia do finále.

Všetci 20-ti finalisti budú odmenení darčekom od spoločnosti ŠEVT a. s. Z nich dvaja víťazi dostanú zaujímavé ceny a školy víťazov získajú kancelárske potreby v hodnote 300 €.

Propozície súťaže

 • Grafický návrh treba kresliť na výkres formátu A4. Výkres nerozdeľujte čiarou ani ho neprekladajte na polovicu.
 • Našimi grafikmi bude rozdelený na dve časti A5, pričom pravá strana výkresu vytvorí vrchnú obálku a ľavá strana zadnú obálku žiackej knižky.
 • V prípade, že návrh bude orientovaný na výšku, po zmenšení sa vloží na vrchnú obálku, prípadne sa zopakuje na zadnej strane žiackej knižky.
  Sevt Ziacka Knizka A4 A5
 • Ručná kresliaca technika môže byť rôzna, ale odporúčame používať sýte farby.
 • Kresba nesmie byť kopírovaná cez sklo, nesmie tiež obsahovať žiadny text.
 • Musí ísť o pôvodnú originálnu prácu, nie kopírovanie motívov z rozprávok, seriálov apod.
 • Prosíme nekresliť návrhy na počítači.

Postup

 • 1. kolo súťaže prebehne na školách
 • Škola z kresieb žiakov vyberie 3 najlepšie návrhy, ktoré na zadnej strane označí:
  1. INICIÁLAMI ŽIAKA
  2. PORADOVÝM ČÍSLOM
  3. NÁZVOM a adresou ŠKOLY (napríklad: P.B. výkres číslo 1, ZŠ Rovná ulica č.6, 800 00 Štrba)
 • Ak škola zašle viac ako 3 návrhy, nebudú návrhy tejto školy zaradené do súťaže

Adresa organizátora, na ktorú treba zaslať grafický návrh: ŠEVT a.s., Myhive Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04  Bratislava, označenie „Súťaž

Vyhodnotenie

 • Škola zabezpečí súhlas zákonného zástupcu žiaka, aby mohli byť víťazné návrhy v školskom kole školou poslané do celoslovenskej súťaže. Súťaž je organizovaná spoločnosťou Ševt a. s., za účelom ich vyhodnotenia a použitia víťazných návrhov na obálku žiackej knižky alebo zošita.
 • Organizátor súťaže po vyhodnotení návrhov a zostavení poradia bude kontaktovať školy, z ktorých boli zaslané návrhy a ktoré sa stali 20 finalistami.
 • Na tieto školy spoločnosť ŠEVT, a. s. zašle darčeky pre finalistov, pričom odovzdanie darčekov konkrétnym autorom kresieb zabezpečí škola.
 • Spoločnosť ŠEVT, a. s. taktiež zašle kancelárske potreby v hodnote 300 EUR na adresu škôl, z ktorých boli zaslané 2 víťazné návrhy.
 • Nakoľko pri tlači obalu žiackej knižky je na zadnej strane uvedené meno a priezvisko autora kresby a názov školy ktorú žiak navštevuje, bude potrebné aby školy, z ktorých sú 20 finalisti, so zákonnými zástupcami zabezpečili:
  1. súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane zverejnenia osobných údajov autora víťazného návrhu na zadnej strane obalu žiackej knižky respektíve zošita.
  2. dohodu o vysporiadaní autorských práv s tým, že ŠEVT a. s. môže grafický návrh na obálku žiackej knižky, alebo zošita použiť bez obmedzenia. (Vypracovaný návrh Licenčnej zmluvy zašle spoločnosť ŠEVT, a. s. na adresu škôl, z ktorých boli zaslané víťazné kresby finalistov.)
 • Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať prostredníctvom súdu.
 • Neposkytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov a neuzavretie dohody o vysporiadaní autorských práv je dôvodom na vyradenie návrhu zo súťaže. V takomto prípade Organizátor súťaže určí spomedzi finalistov iného víťaza.
 • Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži.

Pozrite si výsledky predchádzajúcich ročníkov

 • nov082019

  19. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • dec042018

  18. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • máj092017

  17. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • apr102016

  16. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • jan082015

  15. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac
 • okt072014

  14. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

  Zobraziť viac