Žiacka knižka

21. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

Výkresy žiakov poslaných do súťaže hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov ŠEVT a.s..

Víťazné motívy budú na obálkach žiackych knižiek v školskom roku 2023/2024.

Všetci 18 – ti finalisti budú odmenení darčekom od spoločnosti ŠEVT a.s. vrátane dvoch víťazov súťaže, pričom kancelárske potreby v hodnote 300€ s DPH získajú tiež školy žiakov dvoch prvých miest.

Víťazné práce

Prvý víťazný návrh:
Laura Demská, 7. ročník, SZUŠ Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica

Druhý víťazný návrh:
Eva Halčíková, 8. ročník, CZŠ Sovietskych hrdinov 111, 089 01 Svidník

Ďalšie návrhy v poradí na treťom a štvrtom mieste:
Henrieta Štovčíková, 9. ročník, ZUŠ Štóska 159, 044 25 Medzev
Sára Dzurjová, 9. ročník, ZUŠ Štefánikova 20, 071 01 Michalovce

Víťazom gratulujeme. Na obálke žiackej knižky a zošita pre školský rok 2023/2024 bude uvedené ich meno a škola, z ktorej pochádzajú.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a ich šikovným žiakom za účasť a tešíme sa, že sa zapojíte aj do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Galéria víťazných prác

 

Galéria finalistov