Žiacka knižka

20. ročník celoslovenskej súťaže – vyhodnotenie

Výkresy žiakov poslaných do súťaže hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov Ševt a.s..

Víťazné motívy budú na obálkach žiackych knižiek v školskom roku 2022/2023.

Všetci 18 – ti finalisti budú odmenení darčekom od spoločnosti Ševt a.s. vrátane dvoch víťazov súťaže, pričom kancelárske potreby v hodnote 300€ s DPH získajú tiež školy žiakov dvoch prvých miest.

Víťazné práce

Víťazný návrh na obálku žiackej knižky: Veronika Kováčová, 7. ročník CZŠ sv. Michala, 082 01 Kendice

Druhý víťazný návrh: Nina Pavlíková, 8. ročník ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, 053 61 Spišské Vlachy

Ďalšie návrhy v poradí na treťom a štvrtom mieste:
Natália Poljaková, 8. ročník ZŠ Družstevná 222, 086 12 Kurima
Dominika Bavoľárová, 9. ročník ZUŠ Štefánikova 20, 071 01 Michalovce

Víťazom gratulujeme. Na obálke žiackej knižky a zošita pre školský rok 2022/2023 bude uvedené ich meno a škola, z ktorej pochádzajú.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a ich šikovným žiakom za účasť a tešíme sa, že sa zapojíte aj do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Galéria víťazných prác

Galéria finalistov