Žiacka knižka

Grafický návrh obálky žiackej knižky

Jubilejný 20. ročník súťaže s názvom Grafický návrh obálky žiackej knižky pokračuje. Termín na posielanie prác vašich žiakov bol predĺžený, a tak máte možnosť posielať práce priebežne, až do 31. 3. 2021.

Žiaci si môžu vybrať z troch tém:

 • Letné olympijské hry 2020 Tokio, konané v roku 2021, favorizovaný šport
 • Moja obľúbená ľudová pieseň,
 • alebo si zvolia inú tému podľa vlastného výberu.

Vyhodnotenie: Zo všetkých výkresov vyberie odborná komisia 20 najlepších návrhov na obálku žiackej knižky, ktoré postúpia do finále.

Všetci 20 finalisti budú odmenení darčekom od našej spoločnosti. Z nich dvaja víťazi dostanú zaujímavé ceny a školy, ktoré navštevujú víťazi, získajú kancelárske potreby v hodnote 300 €.

Propozície súťaže

 • Grafický návrh treba kresliť na výkres formátu A4. Výkres nerozdeľujte čiarou ani ho neprekladajte na polovicu.
 • Našimi grafikmi bude rozdelený na dve časti A5, pričom pravá strana výkresu vytvorí vrchnú obálku a ľavá strana zadnú obálku žiackej knižky.
 • V prípade, že návrh bude orientovaný na výšku, po zmenšení sa vloží na vrchnú obálku, prípadne sa zopakuje na zadnej strane žiackej knižky.
  Sevt Ziacka Knizka A4 A5
 • Ručná kresliaca technika môže byť rôzna, ale odporúčame používať sýte farby.
 • Kresba nesmie byť kopírovaná cez sklo, nesmie tiež obsahovať žiadny text.
 • Musí ísť o pôvodnú originálnu prácu, nie kopírovanie motívov z rozprávok, seriálov apod.
 • Prosíme nekresliť návrhy na počítači.

Postup v prípade dištančného vzdelávania

 • Prvé kolo súťaže prebehne na školách on-line.
 • Škola z kresieb žiakov vyberie 3 najlepšie návrhy, ktoré žiaci označia:
  1. INICIÁLAMI ŽIAKA
  2. NÁZVOM a adresou ŠKOLY (napríklad: P.B. výkres číslo 1, ZŠ Rovná ulica č. 6, 800 00 Štrba)
 • Vybrané 3 najlepšie návrhy zo školy zašlú žiaci priamo na adresu organizátora súťaže najneskôr do 31. marca 2021.

Rodič/zákonný zástupca žiaka súhlasí, aby jeho syn/dcéra poslali návrhy za školu do súťaže.

Ďalší postup pre zapojených do súťaže je zachovaný, ako v prípade prezenčného vzdelávania.

Postup v prípade prezenčného vzdelávania na školách:

 • Prvé kolo súťaže prebehne na školách.
 • Škola z kresieb žiakov vyberie 3 najlepšie návrhy, ktoré na zadnej strane označí:
  1. INICIÁLAMI ŽIAKA
  2. PORADOVÝM ČÍSLOM
  3. NÁZVOM a adresou ŠKOLY (napríklad: P.B. výkres číslo 1, ZŠ Rovná ulica č. 6, 800 00 Štrba)
 • Ak škola zašle viac ako 3 návrhy, nebudú návrhy tejto školy zaradené do súťaže.

Adresa organizátora, na ktorú treba zaslať grafický návrh: ŠEVT a.s., Myhive Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, označenie „Súťaž“

Vyhodnotenie

 • V prípade prezenčného vyučovania škola zabezpečí súhlas zákonného zástupcu žiaka, aby mohli byť víťazné návrhy v školskom kole školou poslané do celoslovenskej súťaže. Súťaž je organizovaná spoločnosťou Ševt a.s., za účelom ich vyhodnotenia a použitia víťazných návrhov na obálku žiackej knižky alebo zošita.
 • Organizátor súťaže po vyhodnotení návrhov a zostavení poradia bude kontaktovať školy, z ktorých boli zaslané návrhy a ktoré sa stali 20 finalistami.
 • Na tieto školy spoločnosť ŠEVT, a.s. zašle darčeky pre finalistov, pričom odovzdanie darčekov konkrétnym autorom kresieb zabezpečí škola.
 • Spoločnosť ŠEVT, a.s. taktiež zašle kancelárske potreby v hodnote 300 EUR na adresu škôl, z ktorých boli zaslané 2 víťazné návrhy.
 • Nakoľko pri tlači obalu žiackej knižky je na zadnej strane uvedené meno a priezvisko autora kresby a názov školy, ktorú žiak navštevuje, bude potrebné aby školy, z ktorých sú 20 finalisti, so zákonnými zástupcami zabezpečili:
  1. súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane zverejnenia osobných údajov autora víťazného návrhu na zadnej strane obalu žiackej knižky, respektíve zošita.
  2. dohodu o vysporiadaní autorských práv s tým, že ŠEVT a.s. môže grafický návrh na obálku žiackej knižky alebo zošita použiť bez obmedzenia. (Vypracovaný návrh Licenčnej zmluvy zašle spoločnosť ŠEVT a.s. na adresu škôl, z ktorých boli zaslané víťazné kresby finalistov.)
 • Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať prostredníctvom súdu.
 • Neposkytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov a neuzavretie dohody o vysporiadaní autorských práv je dôvodom na vyradenie návrhu zo súťaže. V takomto prípade Organizátor súťaže určí spomedzi finalistov iného víťaza.
 • Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži.