Závislá činnosť

Položiek: 5

 • Potvrdenie o podaní tlačiva prehľadu
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  potvrdenie o podaní prehľadu správca dane potvrdí v prípade, ak bol doručený osobne • ak bol prehľad podaný poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní prehľadu nepotvrdzuje • potvrdenie je súčasťou tlačiva 87 029 1 s označením MF/016579/2018-721
  0,16 €
  Rýchle zobrazenie
 • Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  vzor tlačiva je určený pre zdaňovacie obdobie za rok 2020 (označenie POT39_5v21) • zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste • formát: A4
  0,60 €
  Rýchle zobrazenie
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  • VYSKÚŠAŤ
  • KÚPIŤ KREDIT

  vzor tlačiva je určený pre zdaňovacie obdobie za rok 2021 (označenie MF/013949-2021/721) • ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2022 • formát: A4
  0,60 €
  Rýchle zobrazenie
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  • VYSKÚŠAŤ
  • KÚPIŤ KREDIT

  vzor tlačiva je určený pre zdaňovacie obdobie za roky 2021 (označenie VYH36_v20) • vyhlásenie podáva zamestnanec zamestnávateľovi • zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia • formát: A4
  0,60 €
  Rýchle zobrazenie
 • Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  • VYSKÚŠAŤ
  target="_blank">• VYSKÚŠAŤ
  • KÚPIŤ KREDIT

  vzor tlačiva je určený pre zdaňovacie obdobie za rok 2021 (označenie ŽIA38_v21) • o ročné zúčtovanie môže požiadať zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období poberal príjmy len zo závislej činnosti a príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (§ 38) • urobí tak do 15. 2. 2022 • ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ do 31. apríla 2022 • formát: A4
  0,90 €
  Rýchle zobrazenie