Miestne dane

Položiek: 11

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje – košielka
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2022
  0,60 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Daň z bytov a nebytové priestory v bytovom dome
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • daňové priznanie majú povinnosť podať občania, ktorí v priebehu roka 2020 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním, a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31.12.2020 • zároveň tiež občania, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 2020 nadobudnú nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, noví majitelia psov a noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla daňová povinnosť do 31.12.2020 • v týchto prípadoch je termín podania priznania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti • tlačivo tvorí iba úvodné strany • aby bolo daňové priznanie úplné, musíte k nemu priložiť konkrétny účel (pozemky 87 070 1A, stavba 87 071 1 alebo 87 072 1, pes 87 055 1A, predajné automaty 87 055 1A a nevýherné hracie prístroje (87 055 2A) • formát: A4
  0,30 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Daň z pozemkov
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  • VYSKÚŠAŤ
  • KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • daňové priznanie majú povinnosť podať občania, ktorí v termíne od 1.1.2021 do 1.1.2022 nadobudli novú nehnuteľnosť • zároveň tiež občania, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 2021 nadobudnú nehnuteľnosť vydražením alebo dedením; v týchto prípadoch je termín podania priznania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti; k tomuto daňovému priznaniu si musíte zakúpiť aj tlačivo 87 069 2, ktoré tvorí úvodné strany a bez neho bude daňové priznanie neúplné • formát: A4
  0,18 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • daňové priznanie majú povinnosť podať občania, ktorí v termíne od 2.1.2020 do 1.1.2021 nadobudli nehnuteľnosť • k tomuto daňovému priznaniu si musíte zakúpiť aj tlačivo 87 069 2, ktoré tvorí úvodné strany a bez neho bude daňové priznanie neúplné • formát: A4
  0,18 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • daňové priznanie majú povinnosť podať občania, ktorí v termíne od 2.1.2020 do 1.1.2021 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním, a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31.12.2020 • zároveň tiež občania, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019 nadobudnú nehnuteľnosť vydražením alebo dedením; v tomto prípade je termín podania priznania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti • k tomuto daňovému priznaniu si musíte zakúpiť aj tlačivo 87 069 2, ktoré tvorí úvodné strany a bez neho bude daňové priznanie neúplné • formát: A4
  0,18 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Poučenie na vyplnenie daňového priznania (návod na vyplnenie)

  návod je dostupný iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá a je súčasťou elektornických daňových tlačív • elektronické tlačivá vyplníte v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivá môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  poučenie sa vzťahuje k daňovým priznaniam s označením MF/021249/2014-725, ktoré sú určené pre zdaňovacie obdobie rokov 2021 • formát: A4

  0,35 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa ...
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • požiadať o zníženie dane alebo oslobodenie od dane môže fyzická osoba staršia ako 62 rokov v hmotnej núdzi, držiteľ preukazu s ŤZP, ŤZP S • nárok na zníženie dane z uvedených dôvodov si daňovník uplatní priamo v tlačive Daňového priznania • formát: A4
  0,18 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • formát: A4
  0,18 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Priznanie k dani za predajné automaty
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • formát: A4
  0,18 €
  Rýchle zobrazenie
 • FO/PO - Priznanie k dani za psa
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • nárok na oslobodenie od dane za psa má dôchodca v hmotnej núdzi, držiteľ preukazu s ŤZP, ŤZP S, držiteľ psa, ktorý má zloženú záchranársku skúšku a držiteľ psa, ktorý má psa adoptovaného z útulku (tlačivo ŠEVT 87 055 3)
  0,30 €
  Rýchle zobrazenie
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnutelnosti
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  tlačivo s označením MF/021249/2014-725 je platné pre zdaňovacie obdobie 2021 • formát: A4
  0,30 €
  Rýchle zobrazenie