Daň z príjmov

Položiek: 4

 • FO typ: B - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  vzor priznania s označením MF/010699/2021-721 je určený pre zdaňovacie obdobie za rok 2021 • daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.
  1,50 €
  Rýchle zobrazenie
 • PO - Daňové priznanie k dani z príjmov PO (č. 595/2003 Z. z.)
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  vzor priznania s označením MF/010700/2021-721 je určený pre zdaňovacie obdobie za rok 2021 • vyplnené daňové priznanie pre PO predkladá daňový subjekt aj s poznámkami (ŠEVT 87 045 1 vo formáte PDF) a účtovným výkazom (ŠEVT 87 034 3) na miestne príslušný daňový úrad
  2,50 €
  Rýchle zobrazenie
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  potvrdenie je súčasťou tlačiva ŠEVT 87 061 1 • tlačivá ŠEVT 87 061 1 a 87 061 1A nakupujte spolu • žiadajte daňový úrad o potvrdenie podania vyhlásenia (ŠEVT 87 061 1) • formát A4
  0,17 €
  Rýchle zobrazenie
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane FO
  tlačivo je dostupné iba v elektronickej podobe prostredníctvom programu eTlačivá • vyplníte ho v počítači, vytlačíte u seba alebo odošlete na tlač do vybranej predajne ŠEVT Papiernictvo • vyplnené tlačivo môžete exportovať aj do súboru PDF priamo v programe eTlačivá

  na prihlásenie budete potrebovať ŠEVT Zákaznícku kartu a na používanie tlačív KREDIT • ako postupovať ďalej a ŠEVT Zákaznícku kartu získate zadaním emailu po kliknutí na VYSKÚŠAŤ

  VYSKÚŠAŤ ZADARMO KÚPIŤ KREDIT

  vzor tlačiva MF SR je určený pre zdaňovacie obdobie za rok 2020 • daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie • prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená • formát: A4
  0,17 €
  Rýchle zobrazenie