Výpredaj KALENDÁROV a DIÁROV 2024 - Nakupovať TU

Pracovný zošit Ševt „Matematika pre 6. a 7. ročník“

jedinečná učebná pomôcka na frontálne zopakovanie učiva matematiky pre 6. a 7. ročník ZŠ, precvičovanie, ale aj na individuálnu prácu • štruktúra jednotlivých kapitol sleduje tieto princípy: príklady s možnosťou gradácie náročnosti niektorých úloh (od jednoduchších s označením A, po zložitejšie s označním B a bonusové s hviezdičkou), pridanie súboru slovných úloh ako dôležitej súčasti čítania s porozumením • v závere každej kapitoly nájdete súhrnné príklady na zopakovanie a na konci písomnú prácu na preverenie či žiaci ovládajú učivo • samozrejmosťou sú výsledky na kontrolu správnosti • tento pracovný zošit má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR (2021/17429:5-A2201 a 2021/17430:5-A2201) • je zaradený do „Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov“, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytuje školám finančné prostriedky Viac informácii >
6,50 €
Z praktických dôvodov sme sa rozhodli požiadať MŠVVaŠ SR o vydanie odporúčacej doložky zvlášť pre 6. ročník a zvlášť pre 7. ročník ZŠ. Jednotlivé pracovné zošity tak budú mať menej strán a budú tenšie. Pracovné zošity podľa ročníkov je možné vyrobiť len na základe objednávky školy. Minimálny náklad je: 50 ks. Odporúčacie doložky jednotlivých pracovných zošitov sú: 2021/17429:5-A2201, 2021/17430:5-A2201.
Viac informácií
Objednávacie číslo 758609
Typ produktu creo výuka
Formát A4
EAN Kód 8585008991502
Merná jednotka Ks
Podobné produkty