Národná bločková lotéria

Dôležité informácie, ktoré Vás môžu zaujímať v prípade, že sa chcete zúčastniť lotérie.

Čo je to Národná bločková lotéria?

Národná bločková lotéria je lotériová hra v zmysle Zákona o hazardných hrách, kde je definovaná ako „Štátna lotéria pokladničných dokladov“

Kto sa môže zúčastniť lotérie?

Každý občan, ktorá má viac ako 18 rokov a má k dispozícii platný doklad z elektronickej registračnej pokladne (bloček) v hodnote viac ako 1,00 €, ktorý nie je starší ako 2 mesiace. Doklad musí byť vystavený po 1.9.2013.

Kedy je doklad z elektronickej registračnej pokladne platný?

Ak má všetky náležitosti podľa Zákona o elektronických registračných pokladniach, hlavne DKP (daňový kód pokladnice), dátum vystavenia, čas vystavenia, sumu dokladu, logo MF SR…

Ako sa môžem zapojiť do lotérie?

Zaregistrovaním bločku do lotérie alebo automaticky zakúpením tovaru u vybraných predajcov (od 16.9.2013 pilotne ŠEVT, a.s.)

Kde si môžem zaregistrovať bloček do lotérie?

 • Na ktoromkoľvek zbernom mieste spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. a to vyplnením tiketu, na ktorom vyplním údaje z bločku (DKP, dátum, čas, suma) a podám tiket obsluhe terminálu. Následne dostanem potvrdenie o registrovaní sa do lotérie. Za túto registráciu zaplatím symbolický poplatok 20 centov. Zoznam zberných miest spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je na http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=9 a je ich viac ako 2.400.
 • Prostredníctvom internetovej stránky www.narodnablockovaloteria.sk . K zaregistrovaniu potrebujem svoju mailovú adresu a údaje z bločku (DKP, dátum, čas, suma). Registrácia cez internetovú stránku je bezplatná.
 • Prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné telefóny“. Aplikácie sú k dispozícii pre mobilné telefónny a tablety s operačným systémom IoS a Android a je možné si ich stiahnuť cez Apple Store, Play Store alebo na stránke www.narodnablockovaloteria.sk. K zaregistrovaniu potrebujem svoju mailovú adresu a údaje z bločku (DKP, dátum, čas, suma). Registrácia cez aplikácie pre mobilné telefónny je bezplatná.
 • Zaslaním krátkej textovej správy (SMS) na skrátené číslo 7777. Formát textovej správy je Dkpdkpdkpdkpdkpd dd.mm.yyyy hh:mm ssss,ss , kde Dkpdkpdkpdkpdkpd je 16 alebo 17- miestne DKP pokladne
 • dd.mm.yyyy je dátum vzniku pokladničného dokladu, hh:mm je čas vzniku pokladničného dokladu , ssss,ss je suma pokladničného dokladu, napríklad 6014567890123456 1.7.2013 10:23 100,00. Formát je tiež popísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach konkrétneho operátora. Registrácia prostredníctvom SMS je bezplatná s výnimkou telekomunikačného poplatku za poslanie SMS.
 • Nákupom tovaru u vybraných predajcov, ktorí automaticky zaregistrujú doklad do lotérie po nákupe, ak sú splnené všetky podmienky (vek kupujúceho 18+, hodnota nákupu viac ako 1,00€, súhlas kupujúceho s účasťou v lotérii). Aktuálny zoznam predajcov zapojených automaticky do lotérie je k dispozícii na www.narodnablockovaloteria.sk . K 16.09.2013 je to spoločnosť ŠEVT, a.s.

Koľkokrát sa môže jeden bloček zúčastniť lotérie?

Každý bloček sa môže zapojiť do lotérie 1x

Čo slúži ako potvrdenie o zapojení sa do lotérie?

Potvrdenie o zapojení sa do lotérie je doklad, ktorý má nasledovné náležitosti:

 • DKP bločku
 • dátum vzniku bločku
 • čas vzniku bločku
 • suma bločku
 • registračný kód
 • overovací kód
 • dátum žrebovania, ktorého sa zúčastňujem

V prípade registrácie prostredníctvom zberných miest TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. má potvrdenie papierovú formu a overovací kód je vytlačený formou čiarového kódu. V prípade registrácie prostredníctvom internetovej stránky, mobilných aplikácií alebo SMS má potvrdenie elektronickú formu. V prípade nákupu u vybraných predajcov je potvrdenie vytlačené spolu s nákupom na bločku.

Čo je to registračný kód?

Registračný kód je jednoznačný 13-miestny reťazec skladajúci sa z číslic a písmen. Prostredníctvom tohto kódu zistím, či som vyhral. Výherné kódy budú zverejnené po žrebovaní.

Čo je to overovací kód?

Overovací kód je reťazec písmen a číslic, ktorý pozná iba hráč a slúži k potvrdeniu vyplatenia výhry.

Ako často môžem vyhrať?

Každý bloček platne zaregistrovaný do lotérie má dve šance na výhru – prvú a druhú šancu.

Prvá šanca sa žrebuje každých 14 dní, spravidla v pondelok. Je vyžrebovaných 10 výhercov (10 výherných poradí). Výška výhier v jednotlivých výherných poradiach je nasledovná:

1. poradie 10 000 eur
2. poradie 3 000 eur
3. poradie 2 500 eur
4. poradie 2 000 eur
5. poradie 1 000 eur
6. poradie 500 eur
7. poradie 400 eur
8. poradie 300 eur
9. poradie 200 eur
10. poradie 100 eur

 

Druhá šanca sa žrebuje každých 28 dní, spravidla v pondelok a zúčastňujú sa jej všetky doklady, ktorých DKP je zhodné s jedným s 8 DKP vyžrebovaných pri poslednom žrebovaní druhej šance. Platí, že 8 DKP je žrebovaných tak, aby každé zodpovedalo pokladni v jednom z 8 vyšších územných celkov SR (krajov). Výška výhry v druhej šanci je vecná alebo peňažná vo výške 10.000,00 €.

Kde zistím, že som vyhral?

Zoznam výherných registračných kódov a kódov DKP pre druhú šancu bude zverejnený na www.narodnablockovaloteria.sk a vo vybraných vysielaniach žrebovania číselných lotérií v TV Markíza a v zberniach TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Tiež môžem zistiť, či som vyhral:

 • Ak som bloček registroval prostredníctvom zberného miesta TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. návštevou ktoréhokoľvek zberného miesta a overením potvrdenia o registrácii do lotérie cez terminál na tomto zbernom mieste
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom internetovej stránky využitím funkcie „overenie potvrdenia“ na tejto stránke
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom mobilnej aplikácie využitím funkcie „overenie potvrdenia“ v tejto aplikácii
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom SMS správy, zaslaním bezplatnej SMS s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777
 • Ak som uskutočnil nákup u vybraných predajcov zapojených do automatickej registrácie pri nákupe, návštevou stránky www.narodnablockovaloteria.sk a využitím funkcie „overenie výhry“ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné“ telefónny využitím funkcie „overenie výhry“.
 • Ak som vyhral, ako mi bude vyplatená výhra?
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom zberného miesta TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. návštevou ktoréhokoľvek zberného miesta. Ak je výška výhry do 3.500 €, výhru mi môžu vyplatiť na mieste, pokiaľ má zberňa príslušnú hotovosť. Ak je výhra vyššia ako 3.500 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom internetovej stránky využitím funkcie „vyplatenie výhry“ na tejto stránke. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná za mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom mobilnej aplikácie využitím funkcie „vyplatenie výhry“ v tejto aplikácii. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná za mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom SMS správy, zaslaním bezplatnej SMS s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777 a následným zadaním overovacieho kódu. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná za mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som uskutočnil nákup u vybraných predajcov zapojených do automatickej registrácie pri nákupe, návštevou stránky www.narodnablockovaloteria.sk a využitím funkcie „vyplatenie výhry“ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné“ telefónny využitím funkcie „vyplatenie výhry“. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná za mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Ak vyhrám, musím zaplatiť daň z príjmu?

Nie, výhry v Národnej bločkovej lotérii sú oslobodené o dani z príjmu aj od povinnosti zasielať priznanie z príjmu do zdravotnej poisťovne

Kde zistím ďalšie informácie?

Na internetovej stránke www.narodnablockovaloteria.sk alebo na infolinke TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 18177, 18277