Milí čitatelia, učitelia, študenti,
v spolupráci s jazykovou školou The Bridge sme pre vás pripravili krátke video, v ktorom vám skúsení lektori predstavia rôzne postupy a nápady, vďaka ktorým môžete svojim študentom zatraktívniť učenie angličtiny. Využívajú pri tom originálne britské noviny pre deti a mládež First News. Veríme, že vám ich nápady poslúžia ako dobrá inšpirácia a že prispejú k príjemnej atmosfére na vašich hodinách.

Viac nápadov a návodov môžete nájsť nižšie.

Autentické materiály

Pri učení sa cudzieho jazyka je dôležitá nielen teória, gramatika, pravidlá, ale aj prirodzený kontakt s jazykom a prostredím, kde sa daný jazyk používa. Nie každý však má možnosť učiť sa jazyk v zahraničí, kde je ním dennodenne obklopený, donútený počúvať a rozprávať v danom jazyku, čím sa výrazne urýchli proces učenia. Preto je veľmi vhodné vytvárať si jazykové prostredie aj vo svojom okolí, v škole či doma.

Pozeraním filmov alebo seriálov v pôvodnom znení s titulkami a čítaním zahraničných novín či webových stránok si študenti osvoja jazyk o niečo rýchlejšie. Pomôže tiež písanie si denníka, zmena jazyka v telefóne/počítači, počúvanie hudby a v neposlednom rade i komunikácia s ľuďmi z rôznych kútov sveta prostredníctvom sociálnych médií. Tipov a trikov je mnoho.

Noviny, časopisy a rôzne iné autentické materiály pomôžu nielen k vytváraniu vhodného prostredia. Oproti klasickým témam, ktorým sa venujú učebnice, umožňujú prečítať si o aktuálnom dianí a študenti tak ľahšie nachádzajú podnety, ktoré dokážu výrazne obohatiť diskusiu v triede, rozšíriť slovnú zásobu a vôbec, sú skvelým zdrojom kultúrnych aspektov, ktoré je vhodné do učenia angličtiny prinášať.

Čo si predstaviť pod autentickými materiálmi?

 • časopisy
 • noviny
 • reklamy
 • hudba
 • filmy

Tipy a triky pre prácu s novinami First News

V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame niekoľko jednoduchých nápadov a postupov, ako noviny First News využiť pri učení angličtiny, či už v škole, alebo aj pri samoštúdiu. Nech sa páči, inšpirujte sa!

Výhody a nevýhody využívania novín pri štúdiu všeobecne:

+ zdroj informácií
+ aktuálne a presné informácie
+ spisovný jazyk
+ nová a bohatá slovná zásoba
+ rôznorodosť tém
+ prehľad aktuálneho diania v tej ktorej krajine

- obsah môže byť subjektívny a závislý od názoru autora
- náročná slovná zásoba
- práca s novinami si vyžaduje dodatočnú prípravu učiteľa

Čo všetko sa nachádza v novinách a dá sa to využiť pri učení sa jazyka?

 • články
 • obrázky
 • rozhovory
 • zábava
 • titulky k článkom
 • správy o športe, počasí
 • reportáže...

Tipy na aktivity s novinami:

 • noviny ako také môžu poslúžiť ako predmet, ktorý vieme opísať a naučiť sa pritom množstvo nových slovíčok (aký majú povrch, z akého materiálu sú zhotovené, aký majú tvar, formát, či sú čiernobiele alebo farebné, čím sú spojené/zviazané, aký zvuk vydávajú, ako voňajú atď.)
 • diktovanie textu z novín – učiteľ diktuje žiakom, dvaja žiaci si navzájom diktujú, skupinky medzi sebou si diktujú; alternatívou je diktovanie s vynechávaním slov, ktoré žiaci dopĺňajú (BEEP dictation)
 • písanie titulkov k textom – učiteľ vystrihne krátke úryvky z novín a žiaci majú vytvoriť výstižný titulok/nadpis k textu
 • písanie titulkov k obrázkom – učiteľ vystrihne obrázky z novín a žiaci majú vytvoriť výstižný titulok/nadpis k danému obrázku
 • písanie listu vydavateľovi alebo niektorej postave, osobnosti z článku
 • kladenie otázok k textu (Kto? Čo? Koľko? Kde? Ako?...) – žiaci môžu byť rozdelení na skupinky, jedna skupinka tvorí otázky pre druhú, potom si ich vymenia a hľadajú v texte odpovede na otázky
 • prepísať článok z novín do náročnejšieho alebo jednoduchšieho jazyka – zmeniť slová, dĺžku viet, formulácie (úloha vhodná pre pokročilejších študentov, vhodné ako domáca úloha)
 • rozmiestniť obrázky alebo titulky z novín po miestnosti a žiaci k nim vymyslia text, resp. skúšajú odhadnúť, o čom sa píše v článku
 • žiaci pracujú vo dvojiciach a jeden opisuje obrázok opozitami a druhý sa ho snaží podľa opisu nakresliť, výsledok porovnajú s opisovaným obrázkom
 • obrátený preklad – preloženie článku do slovenčiny jednou skupinkou a opätovný preklad do angličtiny druhou skupinkou, na záver sa texty porovnajú s originálom
 • pravda alebo lož – učiteľ alebo žiaci napíšu výroky alebo definície, ktoré sa viažu k článku a druhá skupinka, resp. iní žiaci majú určiť, či sú pravdivé alebo nie
 • čítanie článku rôznym štýlom, rôznym hlasom – ako reportér, ako unudený študent, ako nadšenec, „sexi voice“...
 • text článku využiť na precvičovanie gramatických javov – preformulovať text a napísať ho v inom čase, využiť podmieňovací spôsob, modálne slovesá a pod.

Tipy na aktivity pred samotným čítaním:

 • prehliadnuť si v rýchlosti text a vyhľadať nové, neznáme slovíčka
 • podľa obrázkov skúsiť odhadnúť, o čom bude písaný článok
 • dopísať k obrázkom bublinky s textom, ktorý osoby na obrázku asi hovoria (využiť pri tom rôzne časy a spôsoby – čo hovorí, čo povedal, čo by mohol povedať...)
 • vytvoriť si myšlienkovú mapu „mind map“
 • podľa titulkov v článku skúsiť predpovedať obsah článku

Tipy na aktivity po prečítaní textu/ článku:

 • kladenie otázok k textu
 • pravda alebo lož
 • hádanie slov podľa popisu/definície
 • vysvetlenie slov, ktoré sa nachádzajú v texte
 • vlastnými slovami prerozprávať obsah článku