Prehlbovanie vedomostí počas prázdnin

6. júla 2020

Prehlbovanie vedomostí počas prázdnin
6. júla 2020 Lenka Cisková

Letné prázdniny majú slúžiť na oddych. Tento rok by sa však mali školáci tešiť, že si ich vôbec môžu vychutnávať a neboli celoplošne zrušené či skrátené, keďže vzniknutá situácia dva mesiace zo školského roka ukrojila… Z toho dôvodu je viac než vhodné venovať sa i počas prázdnin aspoň v minimálnej miere zameškanému učivu.

Letná škola

Hoci už aj v minulosti niektoré školy organizovali pre svojich žiakov rôzne aktivity počas letných prázdnin, tento rok budú v tomto smere po prvý raz aj finančne podporené. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo na tento účel celkovú sumu až pol milióna eur.

Vzdelávanie v letnej škole by malo napomôcť vyrovnať vedomostné rozdiely, ktoré vznikli v dôsledku domáceho učenia počas koronakrízy, a tiež pripraviť školákov na návrat do školských lavíc v septembri. Nemalo by ísť o klasické vyučovanie, ale skôr o zábavnú a hravú stimuláciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Dochádzka do letnej školy bude fungovať na báze dobrovoľnosti a je na rozhodnutí rodičov, či svoje deti do nej prihlásia, alebo nie.

Detské tábory

Ďalšou možnosťou, ako deti nenásilnou formou vzdelávať, sú rôzne denné či pobytové tábory, ktoré postupným uvoľňovaní opatrení tiež dostali zelenú. Ich náplňou sú nielen hry a športové aktivity, ale aj rôzne výchovno-vzdelávacie činnosti. Stačí si vhodne vybrať. ;-). Aj my by sme tento rok radi prispeli svojou troškou, preto sme sa rozhodli činnosť letných táborov podporiť – venovaním detských anglických novín First News.

Domáce opakovanie a precvičovanie

Pokiaľ rodič svoje deti do letnej školy nezapojí a na tábor si ešte netrúfa, môže využiť iné dostupné pomôcky a prostriedky na zábavné preopakovanie a precvičovanie školského učiva v domácich podmienkach.  U nás si môžete vybrať z celej škály produktov pre rôzne vekové kategórie i školské predmety.

Pre školákov, 1. až 4. ročník

CREO pracovné listy Školáčik

Pracovné listy so stierateľnými stranami pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ, obsahuje 38 stierateľných pracovných listov. Podľa farieb sú listy delené na predmety: slovenský jazyk a sloh, matematika, prvouka, hudobná výchova, angličtina. V metodických poznámkach k pracovným listom sú praktické návody a odporúčania.

Školáčik – pracovný zošit, vyhotovenie v praktickej papierovej verzii.

CREO ABECEDA pracovné stierateľné listy

„Abeceda“ je pútavou učebnou pomôckou pre všetky deti, ktoré sa učia písať prvé písmená. Slúži na precvičovanie písaných a tlačených písmen, vďaka opakovanému písomnému precvičovaniu s využitím pomocných čiar a predpísaným vzorom všetkých písmen pomôže každému žiakovi získať istotu v peknom pravopise. Obsahuje 38 stierateľných farebných ilustrovaných pracovných listov.

ABECEDA –Pracovný zošit, vyhotovenie v praktickej papierovej verzii.

CREO pracovné listy – na precvičovanie slovenského jazyka

Sú praktické na precvičovanie gramatického učiva, zabezpečujú primeranými a pestrými cvičeniami dôkladné a systematické precvičenie a utvrdenie pravopisných a jazykových javov,  obsahujú aj zábavné úlohy, pri ktorých musíte rozmotať slová, vytvoriť nové slová, vyriešiť doplňovačku, zahrať sa s dominom a pod. Pri vypracovávaní úloh sa nebudete nudiť,  ale najmä – nebudete počítať, ako veľa chýb ste urobili, ale budete počítať, ako málo ráz ste sa pomýlili – a ešte to môžete aj hneď napraviť, pretože prínosom sú listy, do ktorých žiaci píšu fixkou a tak je možnosť skontrolovať si správnosť riešení na konci cvičebnice a v prípade chýb je možné zotrieť pôvodné riešenie a znova sa k cvičeniu vrátiť.

Pracovný zošit – na precvičovanie slovenského jazyka, vyhotovenie v praktickej papierovej verzii.

Záložky do knihy

Sú užitočnou pomôckou pre každého školáka, v ktorej má prierez najdôležitejších vedomostí z danej témy poruke.

CREO Angličtina

Originálna učebná pomôcka angličtiny pre žiakov 3. až 5. ročníka ZŠ. Obsahuje 51 pracovných listov, pomocou ktorých si žiaci môžu opakovať, upevňovať a aktívne používať naučené slová, frázy a gramatické javy. Cvičebnica je vhodná aj na domáce precvičovanie. Angličtina obsahuje nahovorený text a úlohy (vrátane nahovorených správnych riešení), ktoré si môžete vypočuť načítaním QR kódu na obálke učebnice.

Angličtina – pracovný zošit, vyhotovenie v praktickej papierovej verzii.

Pre školákov, 5. až 9. ročník

CREO Matematika pre 5. ročník

Originálna učebná pomôcka matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ, obsahuje 59 laminovaných, dierovaných a stierateľných listov a 2 popisovače so stierkou. Jednotlivé listy obsahujú príklady na lepšie pochopenie a utvrdenie učiva, príklady si môže žiak precvičovať dovtedy, kým nebude spokojný s výsledkom. Nesprávnu odpoveď si opraví  jednoduchým zmazaním pomocou stierky. Všetky správne výsledky sú na konci zbierky príkladov, čím je zabezpečená okamžitá spätná väzba.

Matematika pre 5. ročník – pracovný zošit, vyhotovenie v praktickej papierovej verzii.

CREO Matematika pre 6. a 7. ročník

Praktická učebná pomôcka s pracovnými listami na stierateľných CREO papieroch, na ktoré možno opakovane písať, je určená pre žiakov na druhom stupni základných škôl. Je vhodná aj pre prvé ročníky matematických gymnázií. Sada  obsahuje aj 2 popisovače so stierkou. Všetky správne výsledky sú na konci zbierky príkladov, čím je zabezpečená okamžitá spätná väzba.

Matematika pre 6. a 7.ročník pracovný zošit, vyhotovenie v praktickej papierovej verzii.

 CREO Chémia – periodická tabuľka prvkov A4

Predná strana tabuľky slúži na precvičovanie všetkých chemických značiek vrátane nových prvkov. Na zadnej strane si v troch tabuľkách precvičíte umiestnenie prvkov, kovov a polokovov a alkalických kovov.

 CREO Chémia pre ZŠ a osemročné gymnáziá

Obsahuje 52 laminovaných, dierovaných a stierateľných listov a 2 popisovače so stierkou. Jednotlivé listy obsahujú vzorce, názvy prvkov a ďalšie úlohy, ktoré slúžia na lepšie pochopenie a utvrdenie učiva. Úlohy si môže žiak precvičovať dovtedy, kým nebude spokojný s výsledkom. Nesprávnu odpoveď si opraví  jednoduchým zmazaním pomocou stierky.

Konverzácia v anglickom jazyku

Anglická cvičebnica I. a II.

Cvičebnice umožňujú inovatívnu výučbu angličtiny, do ktorej sa dá neustále písať, mazať a opravovať, čo vystihuje náš slogan “napíš – skontroluj – zmaž – oprav“.  Zaktivizuje učiaceho sa k cieľavedomej práci so zapojením všetkých zmyslov „vidím – píšem – počujem“, súčasne. Umožňuje tiež interaktívne kontrolovanie anglického prekladu na porovnanie s vlastným písaným textom. Obsahujú QR kód s nahovoreným obsahom cvičebnice „native“ spíkrom. Súčasťou balenia je aj súprava popisovačov so stierkou.

 Anglická cvičebnica III.

Cvičebnica anglického jazyka so stranami so stierateľným povrchom, je tematicky zameraná na Slovensko. Súčasťou je CD s nahovoreným obsahom cvičebnice a súprava popisovačov so stierkou.

Užitočné doplnky

CREO Testovacie tabuľky s paličkou

Sevt Letna Skola 77 637 9a

Tabuľka je z oboch strán čistá bez linajok. Balenie obsahuje: tabuľky zo stierateľného papiera s paličkou (10 ks), stierateľné fixky (10 ks), mini utierky (10 ks). Rozmery tabuliek: 21 x 15 cm. Tabuľky sa popisujú stierateľnými (nepermanentnými) popisovačmi. Napísaný text je stierateľný vlhčenými utierkami, mini stierkami, stierkami alebo popisovačmi so stierkami.

Využitie: okamžité interaktívne zapojenie všetkých žiakov na hodine, ideálne na hry doma, v školskom klube, v rôznych táboroch, na letisku, keď čakáme vzácneho ešte nepoznaného hosťa, atď.

 

 

 

Praktická podložka na stôl: Angličtina, Nemčina, Ruština

Hlavne hravo

Ako sme už spomínali v úvode, prázdniny sú o relaxe a o zábave, takže s  učením to netreba príliš preháňať. Počas leta je teda vhodné k opakovaniu a precvičovaniu pristupovať s rozumom, citom a najmä hravo. 😉

Všetky spomínané materiály na vás čakajú v sieti predajní ŠEVT papiernictvo a kúpite ich aj online tu

Komentáre (0)

Komentovať článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*