Príprava na rozvoj grafomotoriky prebieha už v materských škôlkach, v predškolskom veku. Preto je spôsob, akým vaše dieťa drží pero, dôležité sledovať už vtedy. Ak bude mať správne držanie natrénované pred nástupom do školy, bude sa môcť v škole plne sústrediť už len na samotný tvar písmen a spájanie slov.

Pero a ceruzka by sa mali správne držať ako keby v zobáčiku. Takýto spôsob držania sa väčšinou objavuje už okolo štvrtého roku života dieťaťa a okolo piateho roku sa fixuje. Ukazovák a palec sú položené na pere. Palec ho drží, prostredník podopiera a ukazovák je zľahka položený hore. Pero držíte správne vtedy, ak sa dotýka okraja vašej dlane na mieste medzi palcom a ukazovákom. Pero sa dotýka palca a ukazováka na bruškách prstov, prostredníka sa dotýka na mieste vedľa nechtu.Sevt Ruka (2)

Jednoduchá technika na nácvik držania pera/ceruzky

Pero alebo ceruzku položte na stôl. Chyťte ho/ju pri hrote palcom a ukazovákom. Druhou rukou ho/ju pootočte dookola a môžete začať písať.

Alebo spojte tri prsty (palec, ukazovák a prostredník) tak, aby sa dotýkali bruškami. Palec a prostredník vytvoria ako keby slzu. Do stredu tejto slzy položte pero a jemne ho zasuňte medzi palec, ukazovák a prostredník. Brušká prstov sa už nedotýkajú, je medzi nimi pero.

Praváci aj ľaváci by mali držať pero rovnakým spôsobom. Rozdiel je len v tom, že pravák pero ťahá, zatiaľ čo ľavák ho pred sebou ľahko tlačí. Deti do 3. až 4. roku môžu na kreslenie používať pravú aj ľavú ruku. Po 4. roku života by však už malo byť celkom zrejmé, ktorá ruka je dominantná, teda či je dieťa pravák alebo ľavák.

Keď je vaše dieťa ľavák.

Dieťa si jemnú koordináciu rúk a držanie rôznych predmetov trénuje už v podstate od malička, napríklad pri skladaní kociek, puzzle či stavebníc, pri zapínaní gombíkov a zipsov alebo pomáhaní s domácimi prácami.

V úvode nácviku je vhodné používať napríklad trojhranné ceruzky s protišmykovými bodmi alebo trojhranné ergonomicky tvarované ceruzky s nekĺzavými priehlbinkami, aby sa pršteky po hladkej ploche nešmýkali. Pri výbere venujte pozornosť tomu, aby mali mäkkú a kvalitnú tuhu, aby dieťa nemuselo vyvíjať nadmerný tlak na ruku, ktorá sa potom skôr unaví alebo presilí. U menších detí je dôležité, aby ceruzka nebola príliš zastrúhaná, pri tlaku sa zvykne častejšie lámať. Dôležité je poskytnúť deťom dostatok príležitostí na kreslenie už v ranom veku. Mali by mať na to určené ľahko dostupné miesto s dostatočným množstvom papiera a, samozrejme, kvalitných trojhranných pasteliek.

Čo sa týka výberu pier a rollerov, je dôležité, aby zodpovedali veku, schopnostiam a zručnostiam dieťaťa. Pero by malo podporovať správne držanie. Ak ľahko kĺže po papieri, dieťa si uvoľní ruku pri písaní a línia ťahu bude plynulejšia.

Ďalším veľmi dôležitým faktorom pri písaní je správna poloha tela. Tá totiž ovplyvňuje pohyblivosť ako kĺbov, tak aj svalov celej ruky. Pri sedení by mali byť chodidlá opreté o zem. Výška pracovného stola by mala siahať asi tak do polovice trupu, telo je jemne naklonené dopredu. Ale pozor, telo by sa nemalo o stôl opierať. Ramená sú v rovnakej výške, hlava mierne sklonená a oči vo vzdialenosti asi 25 – 30 cm od papiera. Jedna ruka drží pero a druhá je voľne položená na stole, prichytávajúc papier.

Akékoľvek grafomotorické poruchy treba zachytiť čo najskôr, najlepšie ešte pred nástupom dieťaťa do školy. Ak sa prejavia až v skole, môžu dieťa spomaľovať, znechucovať, a tak si začne svoj hendikep uvedomovať. To ho môže značne demotivovať, zníži sa jeho sebavedomie a celkovo oslabí jeho osobnostný rozvoj. Nehovoriac o preťaženej ruke a boľavom ramene, čo môže vyústiť až do psychosomatických problémov, ako je bolesť hlavy, bolesť očí, pokrivenie chrbtice a pod.

Dnes už je v ponuke naozaj široká paleta ceruziek, pasteliek a pier pre pravákov aj ľavákov, ktoré podporujú jemnú motoriku a správne držanie. Preto neváhajte a navštívte niektorú z našich predajní ŠEVT alebo e-shop www.sevtprerodinu.sk. Pero či ceruzku vyberajte spolu s dieťaťom. Písanie a kreslenie tak bude pre neho oveľa väčšia zábava.