Máte pocit, že informácie, ktoré spracovávate, nemajú systém? Ručne písaných poznámok v zošitoch je nekonečne veľa a v knihe ste vyčerpali aj poslednú farbu zvýrazňovača?
Metóda mind mapping vám môže pomôcť. Táto technika organizuje informácie a myšlienky tak, aby do nich vniesla systém a poriadok. Je určená pre malých i veľkých, študentov či pracujúcich.

Čo je mind mapa?

Mind mapa je grafické znázornenie myšlienkových pochodov, konceptov a nových ideí. Aj keď ide v dnešnej dobe o populárny koncept, je overený časom. Korene tejto metódy siahajú až do 3. storočia nášho letopočtu, keď si týmto spôsobom myšlienky organizovali vtedajší filozofi.
Oproti klasickému písaniu poznámok do zošita sú informácie v mind mape zachytené a štruktúrované spôsobom, ktorý má bližšie k tomu, ako náš mozog v skutočnosti funguje. Proces tvorby mind mapy zapája analytické aj umelecké oblasti oboch častí mozgových hemisfér, čím obohacuje nielen samotný proces učenia, ale aj aktívne využívanie celého mozgu. To vedie k zvýšenej kognitívnej činnosti – čiže efektívnejšiemu učeniu a zapamätávaniu.

Mind mapa - prečo ju využívať?

Mind mapy nahrádzajú lineárny spôsob myslenia a automatické riadkové písanie poznámok. Môžete ich využívať na:

  • štúdium a memorovanie
  • písanie poznámok
  • prezentáciu rôznych tém
  • brainstorming a tvorbu nových nápadov
  • trénovanie kreativity
  • plánovanie
  • rozhodovanie
  • vzhľad do novej problematiky
  • prieskum a organizáciu nových informácií

O efektivite využívania mind mappingu hovoria aj mnohé výskumy

Až 80 % testovaných študentov si myslí, že im táto metóda pomohla lepšie pochopiť koncepty fyziky či biológie. Preukázala sa ako efektívnejšia oproti čítaniu učebných textov, počúvaniu prednášky, a dokonca aj oproti skupinovej diskusii. Je efektívnejšia aj ako písanie rôznych súhrnov, konspektov či výťahov preberaného učiva.
Čo je obzvlášť pozoruhodné, technika mind mappingu významne zarezonovala a zlepšila efektívnosť štúdia u žiakov s nižšími schopnosťami.
Túto metódu určite stojí zato vyskúšať nielen pri učení – prináša systém v myslení aj pri rôznych pracovných postupoch, zoznamoch či riešení úloh.

Ako vytvoriť mind mapu?

sevt_mind_mapa21. Pripravte si čistý zošit alebo list bieleho papiera – odporúčame stranu otočiť na šírku. Môžete použiť aj formát väčší ako A4.
2. Nachystajte si tiež perá, farbičky, fixky rôznych farieb, druhov a veľkostí, aby ste sa počas samotného procesu nemuseli rozptyľovať ich hľadaním.
3. Začnite v strede papiera, kde napíšete alebo nakreslíte nápad, myšlienku alebo pojem, ktorý chcete ďalej rozvíjať.
4. Nápad rozširujte o ďalšie podkategórie a pojmy, ktoré s ním súvisia. Spájajte ich čiarou s ústredným pojmom. Takto vznikajú kategórie, ktoré sa môžu ďalej rozvetvovať. Čím sú pojmy od stredu vzdialenejšie, tým tenšie spojovacie čiary kreslite.
5. Opakujte tento proces, rozdeľujte a spájajte podkategórie s ústrednou myšlienkou.
6. Používajte farby, symboly či rôzne kresby – čím vizuálnejšie mind mapy vytvoríte, tým väčší bude ich efekt na stimuláciu mozgu.
7. Pokúste sa pojmy a nadpisy zadefinovať čo najstručnejšie. Jedno slovo, jeden obrázok namiesto dlhého súvetia.
8. Obmieňajte text, farbu a zarovnanie. Využívajte kapitálky, hrúbku písma, krúžkovanie, písané a tlačené písmo, hranaté ohraničenia, rôzne farby a hrúbku spojovacích čiar. Rôzne označenia môžu symbolizovať dôležitosť, rovnaká farba tú istú kategóriu a pod.

Odštartujete učenie sa na písomky pomocou mind mappingu? Tak ako pri mnohých iných činnostiach, aj mind mapping vyžaduje prax - časom si vytvoríte svoj vlastný, jedinečný štýl. Prajeme vám veľa študijných úspechov! 🙂

Máte už s mind mappingom skúsenosti? Pochváľte sa nám svojimi mind mapami.