Jednoduchá hra pre deti – záchranné čísla

25. mája 2017

Jednoduchá hra pre deti – záchranné čísla
25. mája 2017 Jana Lauková

Tiesňové telefónne čísla sú dôležitými číslami, ktoré by sme mali mať hlboko zakorenené v pamäti. Musíme si na ne spomenúť práve vtedy, keď dôjde k mimoriadnej udalosti v podobe ohrozenia života, zdravia či majetku a nie je čas na zisťovanie, kam treba volať o pomoc.

Pripravili sme pre vás jednoduchú hru, pri ktorej si vaše deti tieto telefónne čísla rýchlo osvoja. No najprv trochu teórie, ktorú budete potrebovať, aby ste mohli odpovedať na zvedavé detské otázky.

150 – hasičský a záchranný zbor

Ako nám už napovedá aj názov, úlohou hasičského a záchranného zboru je vykonávať ochranu pred požiarmi a plniť úlohy pri ich zdolávaní. Okrem toho hasiči poskytujú pomoc a vykonávajú záchranné práce pri dopravných haváriách, živelných pohromách či iných mimoriadnych udalostiach a taktiež pri ochrane životného prostredia. Poskytujú pomoc pri ohrození života a zdravia ľudí alebo ich majetku. Zúčastňujú sa aj záchranných prác pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér. V neposlednom rade plnia úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy v rozsahu svojej pôsobnosti.

155 – záchranná zdravotná služba

Ak si to náš zdravotný stav vyžaduje alebo je v ohrození zdravotný stav blízkej osoby alebo sme svedkami udalosti, pri ktorej došlo k ohrozeniu ľudského života, voláme záchrannú zdravotnú službu. Robíme to v prípade, ak zdravotný stav postihnutej osoby je natoľko vážny, že naša pomoc nestačí. Najčastejšími situáciami, kedy vytáčame telefónne číslo 155, sú: poruchy vedomia, zastavenie krvného obehu so zastavením dýchania, dusenie, úraz, popáleniny, omrzliny, prehriatia a podchladenia, krvácanie, pád, dopravná nehoda, otrava, kŕčové stavy, pôrod a iné.

Zdravotnícky operátor je profesionál, ktorý kladie volajúcemu cielené otázky, aby čo najlepšie zhodnotil stav postihnutej osoby a poskytol inštrukcie na stabilizovanie jej stavu, kým na miesto dorazí zdravotná služba.

158 – policajný zbor

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Spolupôsobí pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, ako aj pri ochrane ich majetku. Odhaľuje priestupky a trestné činy, vyšetruje ich a zisťuje páchateľov. Vykonáva pátranie po osobách a veciach, vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. Policajti dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobia pri jej riadení. V neposlednom rade treba spomenúť aj výchovnú a vzdelávaciu činnosť v oblasti ich pôsobenia.

112 – integrovaný záchranný systém

112 je európske číslo tiesňového volania. Je to univerzálne číslo pre tiesňové volania, kde človek nájde pomoc v prípade ohrozenia ľudského života, zdravia, majetku, životného prostredia alebo verejného poriadku.

Mnohí ľudia majú nejasnosti v tom, kam volať, keď majú zdravotný problém. Vo všeobecnosti platí, že v prípade potreby súčinnosti viacerých záchranných zložiek (napr. pri dopravnej nehode) treba vytočiť číslo 112. Ak ide o čisto zdravotný problém, je potrebné volať na číslo 155.

Na tiesňové telefónne čísla je možné volať z telefónu akejkoľvek verejnej siete v SR vrátane mobilných telefónov. Telefónne čísla sú bez predvoľby a telefonovanie je bezplatné.

Operátor potrebuje vedieť hlavne nasledovné informácie:

  • vaše meno a vzťah k osobe, ktorá potrebuje pomoc (rodinný príslušník, účastník nehody, náhodný okoloidúci),
  • aktuálnu polohu – ak ide o uzatvorený priestor (dom, byt, kancelária), treba uviesť obec, ulicu, číslo domu, poschodie a menovku na dverách. Ak ide o voľný verejný priestor, je potrebné opísať miesto a uviesť orientačné body (park, kostol, obchod, križovatka, číslo cesty, kilometrovník na diaľnici),
  • čo sa stalo, kto potrebuje pomoc.

A teraz už spomínaná hra pre deti:

Na jej výrobu budete potrebovať: farebnú tlačiareň, laminovanie, nožnice, 27 ks okrúhlych samolepiacich suchých zipsov s priemerom cca 1,5 cm (alebo si nastrihajte kúsky z bežného samolepiaceho suchého zipsu).

Priložené predlohy si vytlačte a zalaminujte:

Karta 150

Obrazky 150

Karta 155

Obrazky 155

Karta 158

Obrazky 158

Tri strany s tiesňovými telefónnymi číslami slúžia ako hracie karty. Do stredu každého obdĺžnika nalepte jednu časť suchého zipsu. Strany s obrázkami rozstrihajte. Zo spodnej strany každého obrázka nalepte druhú časť suchého zipsu.

Obrázky porozkladajte po stole. Úlohou dieťaťa bude priradiť ich k jednotlivým záchranárskym tímom. Pri hre sa môžete rozprávať o náplni práce policajtov, hasičov a zdravotných záchranárov, o tom, čo treba spraviť v prípade nehody či požiaru, ako zatelefonovať na tiesňové čísla alebo ako poskytnúť prvú pomoc.

Spomenuté produkty v článku nájdete v predajniach Ševt papiernictvo alebo na eshope www.sevtprerodinu.sk.

Komentáre (0)

Komentovať článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*