Online úlohy a cvičenia
k anglickým novinám First News

13. apríla 2018

Online úlohy a cvičenia
k anglickým novinám First News
13. apríla 2018 root

Práca s autentickými materiálmi, akými sú napríklad aj noviny, si pri vyučovaní vyžaduje dodatočnú prípravu učiteľa, na čo nie vždy je dostatok času ani energie. Radi by sme vám preto ušetrili čas aj námahu a ponúkli vám k vášmu predplatnému užitočnú novinku – online úlohy a cvičenia.

  • profesionálne vypracované zadania, ktoré rozširujú možnosti využitia novín na vyučovaní
  • dostupné online ZADARMO pre všetkých predplatiteľov
  • rôzne druhy aktivít viazané vždy na konkrétny obsah daného čísla
  • výborná pomôcka pre pedagógov, ktorá je zároveň podnetná a zábavná pre žiakov a študentov, a ktorá pomôže vyhnúť sa stereotypu pri učení

Cvičenia sú rozdelené na:

> 3 úrovne náročnosti , ktoré sú odlíšené aj farebne pre ľahšiu orientáciu:

  • Level 1 – A2, oranžová
  • Level 2 – B1, zelená
  • Level 3 – B2, modrá

 

Level 1

Úroveň 1 je vhodná pre žiakov, ktorí sa učia angličtinu ako druhý alebo cudzí jazyk a ich úroveň podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky je A2. Odporúčaný vek čitateľov je približne 9-12 rokov. (Príbehy v rámci tejto úrovne sú zjednodušené novinové články z časopisu First News). Úlohy podporujú rozvíjanie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením, ktorú majú žiaci dosiahnuť na konci úrovne A2.

Level 2

Úroveň 2 je vhodná pre žiakov, ktorí pracujú na dosiahnutí úrovne B1 podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky. Odporúčaný vek čitateľov je približne 12-15 rokov. Vybrané novinové články a príslušné úlohy, ktoré ich dopĺňajú, slúžia na precvičenie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením.

Level 3

Úroveň 3 je vhodná pre žiakov, ktorí pracujú na dosiahnutí úrovne B2 podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky. Odporúčaný vek čitateľov je približne 15-18 rokov. Vybrané novinové články a príslušné úlohy, ktoré ich dopĺňajú, slúžia na ďalšie zdokonalenie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením a môžu byť použité ako predpríprava na maturitu z angličtiny.

> úlohy na porozumenie textu, puzzle, kvízy a k vybraným vydaniam je k dispozícii aj rozsiahla debata

 

Level 1

Four Simplified Stories
Štyri príbehy z týždenných novín sú zjednodušené pre žiakov, ktorí sa učia čítať v anglickom jazyku. Pripojené súbory úloh majú za cieľ zapojiť žiakov do diskusie a rozvíjať u nich porozumenie textu.

Level 2

Look Closer
Preskúmajte jeden novinový článok pomocou súboru otázok. Rozšírte svoje chápanie sveta okolo nás a pomocou úloh si precvičte širokú škálu zručností potrebných pri čítaní s porozumením na úrovni A2-B1.

Level 3

Article Analysis
Zistite fakty, pokúste sa interpretovať informácie a analyzujte text a štýl, akým je článok prezentovaný. Rozvíjajte svoju čitateľskú gramotnosť na úrovni B2 v rámci prípravy na maturitu z angličtiny.

Level 1

News Puzzle 1
Zopakujte si kľúčové slovíčka z článkov.

Level 2

News Puzzle 2
Analyzujte kľúčové slová a frázy v reportáži.

Level 3

News Puzzle 3
K slovám z textu priraďte správnu definíciu a budujte si slovnú zásobu v kontexte.

Level 1

Mystery News
Preštudujte si obrázky k článkom a podľa nich skúste predpovedať, o čom bude článok a aké budú kľúčové slovíčka.

Level 2

News and Pictures Quiz
10 otázok a 8 obrázkov pomôže žiakom zistiť zaujímavé fakty, ukrývajúce sa v najnovšom vydaní First News.

Level 3

In the Know: News Quiz
Kvíz pre náročných, zameraný na pravidelné sekcie First News: slová, obrázky, miesta, ľudia, predmety a štatistiky.

Cvičenia sú dostupné od vydania č. 609/ 2018 a nájdete ich na rovnakom mieste ako audionahrávky. Pre prihlásenie je potrebné zadať heslo uvedené na nálepke príslušného čísla novín.