[spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/1" el_position="first last"]

Práca s autentickými materiálmi, akými sú napríklad aj noviny, si pri vyučovaní vyžaduje dodatočnú prípravu učiteľa, na čo nie vždy je dostatok času ani energie. Radi by sme vám preto ušetrili čas aj námahu a ponúkli vám k vášmu predplatnému užitočnú novinku – online úlohy a cvičenia.

  • profesionálne vypracované zadania, ktoré rozširujú možnosti využitia novín na vyučovaní
  • dostupné online ZADARMO pre všetkých predplatiteľov
  • rôzne druhy aktivít viazané vždy na konkrétny obsah daného čísla
  • výborná pomôcka pre pedagógov, ktorá je zároveň podnetná a zábavná pre žiakov a študentov, a ktorá pomôže vyhnúť sa stereotypu pri učení

Cvičenia sú rozdelené na:

> 3 úrovne náročnosti , ktoré sú odlíšené aj farebne pre ľahšiu orientáciu:

  • Level 1 – A2, oranžová
  • Level 2 – B1, zelená
  • Level 3 – B2, modrá

 

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3" el_position="first"]

Level 1

Úroveň 1 je vhodná pre žiakov, ktorí sa učia angličtinu ako druhý alebo cudzí jazyk a ich úroveň podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky je A2. Odporúčaný vek čitateľov je približne 9-12 rokov. (Príbehy v rámci tejto úrovne sú zjednodušené novinové články z časopisu First News). Úlohy podporujú rozvíjanie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením, ktorú majú žiaci dosiahnuť na konci úrovne A2.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3"]

Level 2

Úroveň 2 je vhodná pre žiakov, ktorí pracujú na dosiahnutí úrovne B1 podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky. Odporúčaný vek čitateľov je približne 12-15 rokov. Vybrané novinové články a príslušné úlohy, ktoré ich dopĺňajú, slúžia na precvičenie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3" el_position="last"]

Level 3

Úroveň 3 je vhodná pre žiakov, ktorí pracujú na dosiahnutí úrovne B2 podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky. Odporúčaný vek čitateľov je približne 15-18 rokov. Vybrané novinové články a príslušné úlohy, ktoré ich dopĺňajú, slúžia na ďalšie zdokonalenie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením a môžu byť použité ako predpríprava na maturitu z angličtiny.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/1" el_position="first last"]

> úlohy na porozumenie textu, puzzle, kvízy a k vybraným vydaniam je k dispozícii aj rozsiahla debata

 

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3" el_position="first"]

Level 1

Four Simplified Stories
Štyri príbehy z týždenných novín sú zjednodušené pre žiakov, ktorí sa učia čítať v anglickom jazyku. Pripojené súbory úloh majú za cieľ zapojiť žiakov do diskusie a rozvíjať u nich porozumenie textu.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3"]

Level 2

Look Closer
Preskúmajte jeden novinový článok pomocou súboru otázok. Rozšírte svoje chápanie sveta okolo nás a pomocou úloh si precvičte širokú škálu zručností potrebných pri čítaní s porozumením na úrovni A2-B1.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3" el_position="last"]

Level 3

Article Analysis
Zistite fakty, pokúste sa interpretovať informácie a analyzujte text a štýl, akým je článok prezentovaný. Rozvíjajte svoju čitateľskú gramotnosť na úrovni B2 v rámci prípravy na maturitu z angličtiny.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height="3rem" width="1/1" el_position="first last"] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3" el_position="first"]

Level 1

News Puzzle 1
Zopakujte si kľúčové slovíčka z článkov.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3"]

Level 2

News Puzzle 2
Analyzujte kľúčové slová a frázy v reportáži.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3" el_position="last"]

Level 3

News Puzzle 3
K slovám z textu priraďte správnu definíciu a budujte si slovnú zásobu v kontexte.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height="3rem" width="1/1" el_position="first last"] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3" el_position="first"]

Level 1

Mystery News
Preštudujte si obrázky k článkom a podľa nich skúste predpovedať, o čom bude článok a aké budú kľúčové slovíčka.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3"]

Level 2

News and Pictures Quiz
10 otázok a 8 obrázkov pomôže žiakom zistiť zaujímavé fakty, ukrývajúce sa v najnovšom vydaní First News.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px default ;border-left: 0px default ;border-right: 0px default ;border-bottom: 0px default ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/3" el_position="last"]

Level 3

In the Know: News Quiz
Kvíz pre náročných, zameraný na pravidelné sekcie First News: slová, obrázky, miesta, ľudia, predmety a štatistiky.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height="9rem" width="1/1" el_position="first last"] [spb_icon_box box_type="boxed-three" box_icon_type="icon" icon="sf-im-information" animate_svg="no" target="_self" animation="none" animation_delay="0" icon_color="#ffffff" icon_bg_color="#77a374" text_color="#292929" bg_color="#f7f7f7" animated_box_style="coloured" animated_box_rounded="yes" width="1/1" el_position="first last"]

Cvičenia sú dostupné od vydania č. 609/ 2018 a nájdete ich na rovnakom mieste ako audionahrávky. Pre prihlásenie je potrebné zadať heslo uvedené na nálepke príslušného čísla novín.

[/spb_icon_box] [spb_blank_spacer height="9rem" width="1/1" el_position="first last"] [spb_button button_text="Pozrieť ukážku (heslo: audionoviny)" button_size="large" button_colour="accent" button_type="sf-icon-reveal" rounded="no" button_dropshadow="yes" button_icon="fa-music" button_link="https://www.sevt.sk/firstnews/issue-567-2017/" button_target="_self" align="left" animation="none" animation_delay="0" width="1/2" el_position="first"] [spb_button button_text="Objednať predplatné" button_size="large" button_colour="blue" button_type="sf-icon-reveal" rounded="no" button_dropshadow="yes" button_icon="fa-gift" button_link="https://www.sevt.sk/firstnews-objednavka/" button_target="_self" align="right" animation="none" animation_delay="0" width="1/2" el_position="last"]