Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 „obedy s dotáciou od štátu“ je aktuálna téma slovenského školstva. Z pohľadu škôl je spojená aj s istou časťou administratívy. V novej verzii programu eŠkola a v aplikácii Škola na webe pribudli nové funkcie, ktoré školám prinášajú jednoduché riešenie na vybavenie administratívnych úkonov:

  1. Prístup pre vedúcu školskej jedálne do aplikácie Škola na webe. Sevt VSJ Denny Prehlad SNW
  2. Prepojenie programu eŠkola s akýmkoľvek softvérom určeným pre školské jedálne.
  1. V programe eŠkola nastaví škola príslušnému zamestnancovi prístup pre vedúcu školskej jedálne, pričom môže ísť aj o externého zamestnanca.
  2. V aplikácii Škola na webe pribudla nová rola Prístup pre vedúcu školskej jedálne.

Vedúca školskej jedálne má k dispozícii informácie o účasti žiakov na vyučovaní, z jej uhla pohľadu o stravníkoch s nárokom na štátnu dotáciu.

  1. Synchronizáciou programov na jeden klik získa vedúca školskej jedálne okamžitý denný prehľad o dochádzke.
  2.  Máte už na škole zavedený softvér na správu školskej jedálne? Zabezpečili sme pre potreby všetkých škôl prepojenie programu eŠkola s akýmkoľvek softvérom určeným pre správu školskej jedálne. Sevt VSJ Mesacny Prehlad SNW

Ceny našich produktov a služieb sa po zapracovaní nových funkcií nemenia.

Viac informácii o obedoch zadarmo

Ďakujeme za dôveru

Váš ŠEVT

Kontakt na nás:

Tel.: 02/53 63 53 64

E-mail: hotline@etlaciva.sk