Všade okolo nás sú mobily, tablety a na každom kroku na nás niekto hovorí zo svietiacej obrazovky. Školy, škôlky, zdravotnícke zariadenia, úrady aj rôzne ďalšie inštitúcie modernizujú svoje vybavenie a čoraz častejšie využívajú na komunikáciu interaktívne tabule, rôzne elektronické pomôcky, vyvolávacie systémy a podobne. Dnes už nie je nič výnimočné vidieť aj dvojročného drobca, ako jedným prštekom ťuká do tabletu alebo študenta, ktorý si číta cez svoju čítačku e-book namiesto knihy. Kamsi sa popri tom všetkom modernom pomaly vytráca čaro a vôňa obyčajného papiera a klasické čítanie...

Úspešní vďaka čítaniu

Naučiť sa čítať je jednou zo základných zručností, ktoré musia zvládnuť deti v prvom ročníku základnej školy. Čítanie má neskôr svoj veľký význam nielen na hodinách Slovenského jazyka a literatúry, ale ani učenie sa ďalších predmetov vo vyšších ročníkoch sa nezaobíde bez čítania a porozumenia textu – či už je to Prírodoveda, Vlastiveda, Geografia, ale aj taká Matematika. Veď ako by ste vyriešili matematickú slovnú úlohu bez prečítania jej zadania a pochopenia, čo máte vlastne počítať?

Čítanie však má svoj nenahraditeľný význam aj pre vývoj mladého človeka, pretože:

  • podporuje abstraktné a analytické myslenie
  • rozvíja obrazotvornosť, fantáziu a kreativitu, pretože čitateľ si musí predstaviť miesta, kde sa odohráva dej príbehu, vzhľad postáv a to je nekonečná studnica vytvárania rôznych obrazov
  • obohacuje a rozširuje slovnú zásobu, zoznamuje s novými výrazmi, slovnými spojeniami, s ktorými sa dieťa možno v bežnom živote ani nestretlo, alebo sa nepoužívajú v jeho domácom prostredí
  • rozvíja inteligenciu a zlepšuje pamäť (veď si len spomeňte, koľko knižných príbehov ešte zo svojich detských čias ste si uchovali v hlave až do dospelosti)
  • zoznamuje s novými vecami, ktoré nemôžeme zažiť a vidieť priamo
  • umožňuje učiť sa lepšie pracovať s emóciami a empatiou, pretože čitateľ sa naplno vžíva do príbehu a prežíva pocity postáv, akoby boli jeho vlastné
  • podnecuje predvídanie, predpokladanie, akým smerom sa bude dej príbehu vyvíjať
  • zvyšuje pozornosť a schopnosť sústrediť sa, keď čitateľ s napätím čaká na rozuzlenie príbehu a jeho vyvrcholenie
  • je najlepším zdrojom relaxu, pretože aj dieťa, tak ako dospelý pri čítaní celkom zabúda na okolitý svet a nemyslí na nič iné, iba na knižku, ktorú práve drží v ruke

Pozitívnych vplyvov čítania by sme našli ešte určite oveľa viac. U detí a mladých ľudí sa však čoraz častejšie stretávame s názorom, že načo majú čítať, keď už všetko nájdu online... Existujú však rôzne výskumy a štúdie, ktoré porovnávajú vplyv čítania a vplyv televízie na deti a mladých ľudí a výsledkami by ste boli šokovaní. Ich výsledky ukazujú, že mozog čitateľa a „nečitateľa“ sa od seba výrazne líšia, a to ani nehovoríme o rozdielnom spôsobe jeho fungovania.Čo teda robiť, keď deti nechcú čítať?

Keď deti nechcú čítať...

Deťom nevonia nič, čo musia. Snažte sa preto z čítania urobiť činnosť, ktorej sa vaše deti budú chcieť venovať, s radosťou v očiach a s nadšením. Skúsiť môžete napríklad nejakú vašu už osvedčenú fintu alebo sa inšpirujte tými našimi.

1. Čítajte si spolu, buďte pre deti príkladom

Ak je dieťa už od ranného detstva vedené k čítaniu a vidí ho vo svojom najbližšom okolí, vytvorí si k nemu prirodzený vzťah a neskôr ho nebudete musieť k láske ku knihám nútiť. Ak však nevidí svoj vzor – rodiča – čítať, ťažko ho budete neskôr presviedčať, aké sú knihy úžasné.

2. Urobte si z čítania príjemný rituál

Deti nielenže rituály potrebujú, pretože v nich zažívajú bezpečie a istotu, ale ich aj majú rady. Napríklad večer pred spaním sa namiesto pozerania televízie alebo ťukania do mobilu spoločne zamotajte do perín, vytiahnite si obľúbenú knižku a užívajte si spoločné chvíľky. Aj také tajné čítanie dvoch súrodencov s baterkou pod perinou má pre deti určite svoje nezameniteľné čaro...

3. Menej je viac

Netreba prečítať na posedenie celú knihu (teda pokiaľ práve vaše dieťa nemusí na druhý deň odovzdať spracovaný čitateľský denník :-D). Hlavne u menších detičiek je lepšie čítať radšej menej strán, ale pravidelne. Alebo si vyberte knižku, ktorá má kratšie texty doplnené pútavými obrázkami, o ktorých môžete viesť spoločné debaty.

4. Hravá forma vždy víťazí

Vy viete najlepšie, o čo sa vaše dieťa zaujíma. Knižka s príbehmi o obľúbených hrdinoch isto nesklame. Alebo si vyberte knihu, ktorá hravou formou dieťa zapojí do príbehu. Nálepky či magnetky, ktorými si samo dotvorí príbeh, zábavné úlohy, kvízy, maľovanky alebo dokonca aj drobné hračky. To všetko pozitívne prispieva k tomu, aby deti otvárali svoje knihy plné očakávaní a s radosťou.

5. Spríjemnite si čítanie milými drobnosťami

Peknou a zároveň užitočnou pomôckou je určite záložka do knižky. Už sa vám nestane, že na druhý deň budete v knihe hľadať, kde ste v príbehu skončili, ale môžete rovno pokračovať v čítaní. Alebo veselé pravítko, ktorým si menšie deti môžu pomáhať pri čítaní a ukazovať si riadok textu, na ktorom sa práve nachádzajú. Obľúbenú kapitolu alebo pasáž z knižky si môžete spolu s deťmi vyznačiť farebnými lepiacimi záložkami, aby ste ich v knihe ľahšie našli.

6. Dôležité je čítať s porozumením

Aj keď deti majú úžasnú schopnosť pamätať si, nie je dôležité, aby vedeli od slova do slova odrecitovať prečítaný text, ale najmä aby tomu, čo čítajú, aj rozumeli. Nech vám radšej vlastnými slovami porozprávajú, čo sa v príbehu stalo. Môžete im klásť jednoduché otázky, ktorými rýchlo a nenápadne preveríte, či naozaj vnímajú to, čo sa v príbehu odohráva.  A zároveň hlavne tie menšie deti budú mať pocit, že vám to musia vysvetliť a popísať, lebo asi ste niečomu nerozumeli, keď sa toľko vypytujete.

P.S. Prispejte aj vy k tomu, aby sa čítanie celkom nevytratilo. Potešte svoje deti alebo niekoho zo svojich blízkych peknou knihou od nás. Zabaľte ju do efektného baliaceho papiera alebo vložte do darčekovej tašky, pripojte menovku s venovaním, stužku a urobte radosť, a to nielen počas marca - mesiaca knihy. Prajeme vám príjemné spoločné chvíle pri čítaní s vašimi ratolesťami!