Issue 708 2020

Issue 708 2020
14. januára 2020 root

Aktivity

Pripravili sme pre vás zaujímavé aktivity pre rôzne vekové kategórie a jazykové úrovne (viď Levels).

 

News Comprehension

Level 1

Four Simplified Stories
Štyri príbehy z týždenných novín sú zjednodušené pre žiakov, ktorí sa učia čítať v anglickom jazyku. Pripojené súbory úloh majú za cieľ zapojiť žiakov do diskusie a rozvíjať u nich porozumenie textu.
Download

Level 2

Look Closer
Preskúmajte jeden novinový článok pomocou súboru otázok. Rozšírte svoje chápanie sveta okolo nás a pomocou úloh si precvičte širokú škálu zručností potrebných pri čítaní s porozumením na úrovni A2-B1.
Download

Level 3

Article Analysis
Zistite fakty, pokúste sa interpretovať informácie a analyzujte text a štýl, akým je článok prezentovaný. Rozvíjajte svoju čitateľskú gramotnosť na úrovni B2 v rámci prípravy na maturitu z angličtiny.
Download

News Puzzles

Level 1

News Puzzle 1
Zopakujte si kľúčové slovíčka z článkov.
Download

Level 2

News Puzzle 2
Analyzujte kľúčové slová a frázy v reportáži.
Download

Level 3

News Puzzle 3
K slovám z textu priraďte správnu definíciu a budujte si slovnú zásobu v kontexte.
Download

News Quizzes

Level 1

Mystery News
Preštudujte si obrázky k článkom a podľa nich skúste predpovedať, o čom bude článok a aké budú kľúčové slovíčka.
Download

Level 2

News and Pictures Quiz
10 otázok a 8 obrázkov pomôže žiakom zistiť zaujímavé fakty, ukrývajúce sa v najnovšom vydaní First News.
Download

Level 3

In the Know: News Quiz
Kvíz pre náročných, zameraný na pravidelné sekcie First News: slová, obrázky, miesta, ľudia, predmety a štatistiky.
Download

Levels

Level 1

Úroveň 1 je vhodná pre žiakov, ktorí sa učia angličtinu ako druhý alebo cudzí jazyk a ich úroveň podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky je A2. Odporúčaný vek čitateľov je približne 9-12 rokov. (Príbehy v rámci tejto úrovne sú zjednodušené novinové články z časopisu First News). Úlohy podporujú rozvíjanie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením, ktorú majú žiaci dosiahnuť na konci úrovne A2.

Level 2

Úroveň 2 je vhodná pre žiakov, ktorí pracujú na dosiahnutí úrovne B1 podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky. Odporúčaný vek čitateľov je približne 12-15 rokov. Vybrané novinové články a príslušné úlohy, ktoré ich dopĺňajú, slúžia na precvičenie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením.

Level 3

Úroveň 3 je vhodná pre žiakov, ktorí pracujú na dosiahnutí úrovne B2 podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky. Odporúčaný vek čitateľov je približne 15-18 rokov. Vybrané novinové články a príslušné úlohy, ktoré ich dopĺňajú, slúžia na ďalšie zdokonalenie cudzojazyčnej zručnosti čítanie s porozumením a môžu byť použité ako predpríprava na maturitu z angličtiny.

Ochrana autorských práv

Audio nahrávky vznikli so súhlasom vydavateľstva First News. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia a rozširovanie diela alebo jeho častí akýmkoľvek spôsobom nie je povolené bez písomného súhlasu vydavateľa.