First News

Čo sú First News?

 • jediné noviny pre deti a mladých ľudí vo Veľkej Británii
 • sú určené primárne pre vekovú kategóriu 7 – 14 rokov, avšak sú vhodným doplnkovým materiálom aj na vzdelávanie tínedžerov a mnoho zaujímavého sa v nich dozvedia i dospelí
 • za 10 rokov pôsobenia na trhu si vo Veľkej Británii získali viac ako 2 milióny čitateľov a má ich predplatené viac ako polovica britských škôl
 • vďaka tomu, že sú jedinečné svojím obsahom aj spracovaním, získali už niekoľko prestížnych ocenení

Čo je hlavným poslaním a cieľom First News?

 • otvárať deťom a mladým ľuďom oči a cestu do sveta
 • informovať o situácii a aktuálnych udalostiach doma aj vo svete, a to spôsobom a formou, ktorá je jasná, zrozumiteľná, ale zároveň aj zábavná a prispôsobená danej vekovej kategórii

Čo vo First News nájdete?

 • čerstvé správy o aktuálnom dianí
 • nahliadnutie do rôznych krajín a štátov sveta a ich priblíženie čitateľom
 • fakty a zaujímavosti zo sféry prírody a ríše zvierat
 • pohľad do života známych i menej známych osobností
 • rozhovory s ľuďmi z rôznych oblastí pôsobenia
 • debaty a polemiky
 • novinky z oblasti vedy a techniky
 • špeciálne reportáže na vybrané témy
 • športové správy
 • pútavé fotografie
 • zábavné kvízy, krížovky, hry, úlohy, puzzle, vtipy, komiksy aj súťaže
 • pravidelné rubriky, ale aj mimoriadne informácie
 • a mnoho ďalšieho obsahu, ktorý by mladým ľuďom podľa tvorcov novín nemal uniknúť
 • priestor tu dostávajú aj detskí čitatelia, ktorí sa v pozícii detských redaktorov delia o svoje postrehy, zážitky a názory

Čo získate vďaka First News?

 • kvalitný doplnkový materiál na výučbu anglického jazyka
 • originálny literárny zdroj priamo z Veľkej Británie, ktorý používa spisovný jazyk a aktuálnu slovnú zásobu
 • dôveryhodný zdroj informácií o udalostiach zo všetkých častí sveta
 • nástroj, ktorý žiakom a študentom pomáha zoznamovať sa s rôznymi témami a faktami a viesť o nich na hodinách diskusie, podporuje tiež formovanie názorov a ich vzájomnú výmenu medzi žiakmi a študentmi
 • zvukové nahrávky vybraných článkov nahovorené „native speakrom“, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke
 • interaktívnu učebnú pomôcku, vďaka ktorej možno získavať spätnú väzbu o nadobudnutých vedomostiach a rôznych jazykových zručnostiach (testovanie písania, čítanie s porozumením, počúvanie hovoreného textu a pod.)
 • materiál, ktorý osvieži hodiny anglického jazyka a povedie deti k vzájomnej tímovej spolupráci, tvorivosti a k vytvoreniu bezstresovej a pozitívnej klímy v triede
First News Objednavka predplatného
sevt-firstnews_02